Hemvårdens kunder hör ofta till flerdubbla riskgrupper – coronaviruset kan drabba sektorn hårt

Hemvården har bråda tider när vårdare uppmanas vara hemma vid minsta sjukdomssymtom. Arkivbild. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Flera vårdare besöker hemvårdens kunder varje vecka samtidigt som personer i riskgrupper uppmanas undvika all onödig social kontakt.

Inom hemvården följer man för tillfället samma direktiv som resten av samhället, de vårdare som är sjuka hålls hemma och man kommer inte till jobbet direkt efter en utlandsresa.

Det säger direktör Seija Meripaasi vid Helsingfors stads social- och hälsovårdsenhet när hon svarar på frågor via e-post. Meripaasi skriver att hemtjänstområdena i Helsingfors hjälper och stöttar varandra.

– En del icke-akut verksamhet har avbrutits och personalen som frigörs flyttas till hemvården.

Hur ser ni till säkerheten hos hemvårdens äldre personer som hör till riskgrupperna, speciellt då personalomsättningen är så stor?

– Vi försöker optimera omsättningen så att samma vårdare besöker samma kund.

Har ni tillräckligt med personal inom hemvården i Helsingfors?

– För tillfället har vi det, men det förändras från dag till dag på de olika områdena inom Helsingfors. Att personalen insjuknar och att vi inte får tillräckligt med vikarier är ett problem.

Hur prioriterar ni vem som får vård?

– Hemvårdens kontinuitet säkras och den lagstadgade hemsjukvårdens uppdrag är prioriterade. Vid plötsliga personalbortfall måste vi alltid se till kundens helhetstillstånd.

Har ni haft coronasmittade personer inom hemvården?

– Jag kan inte kommentera eventuella enskilda fall.

Enligt uppgifter i Helsingin Sanomat och tyska Die Welt har kinesiska läkare varnat européer för att upprepa deras misstag. I Kina har närmare 50 personer inom vårdbranschen dött till följd av coronaepidemin.

När vi frågar Meripaasi om hur man skyddar vårdarna inom hemvården för coronaviruset säger hon att en noggrann handhygien är av största prioritet.

Samhällets grundpelare är lågavlönad

På söndagen skrev inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) på Twitter att vårdpersonalen, lokalvårdarna, skolornas personal och butikspersonalen för tillfället utgör samhällets stenfot. Många reagerade på att den personal som Ohisalo refererade till som den för tillfället mest kritiska, är alla lågavlönade yrken.

Vid Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer ser sakkunniga Sari Erkkilä en stor dubbelmoral i inrikesministerns meddelande.

– Nu först förstår man och lyfter fram vikten av social- och hälsovårdare. Om dessa inte skulle jobba med den här krisen skulle vi vara illa ute. Det är klart att det känns bra med lovord, men det borde också synas i lönerna.

Vid Helsingfors stad säger man att det för tillfället finns tillräckligt med personal inom hemvården, men att situationen lever. Arkivbild. Foto: Linnea de la Chapelle/SPT Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

För tillfället ligger arbetsmarknadsförhandlingarna inom branschen på is, men när de tas upp igen hoppas hon på att krisen kan leda till bättre förhållanden för de berörda yrkesgrupperna.

Problemen inom hemvården har varit aktuella redan innan coronaviruset kom in i bilden. Enligt Erkkilä är ett av de största orosmomenten att outbildad personal används inom hemvården.

– Hemtjänstens kunder har ofta en bred sjukdomsbild och det är viktigt att vårdarna känner till hela bilden. Även om man vid varje besök inte behöver befatta sig med mediciner eller sjukvård är det viktigt att ha kunskapen.

Erkkilä säger att det är ytterst viktigt att hemvårdarna har en kunskap om både sjukdomar och hygien.

– Med tanke på att belastningen redan innan coronaviruset var stor undrar jag om det finns en buffert för att alls strama åt verksamheten nu.