Hemvården under lupp på måndag

Bild: Evy Nickström

Hemvården behöver mer resurser, säger Mikaela Nylander (SFP), som på måndag följer med hemvårdens arbete i Borgå.

Mikaela Nylander, stadsfullmäktiges ordförande, säger i ett pressmeddelande att hon vill bekanta sig med de villkor och förhållanden som råder inom hemvården just nu.

– Som beslutsfattare har jag blivit tvungen att fråga mig var gränsen går för när en människas hem inte längre kan anses vara den bästa och tryggaste platsen att bo på. Trygghet i vardagen är viktigt och till tryggheten hör också tillgången till språklig service.

Resurserna måste vara på en skälig nivå i förhållande till hälsotillståndet hos de äldre som bor hemma och därför är det viktigt och nödvändigt att hemvården får tilläggsresurser i nästa års budget.

– Det ska bli intressant att se hur de nya arbetssätten, som fått beröm, fungerar i praktiken, säger Nylander.

Personalens ork och välbefinnande är också frågor som Nylander vill diskutera.