Hemvården i Borgå får utökade resurser

Sex nya närvårdare anställs inom hemvården för en viss tid och i utkastet till budget för nästa år ingår sex nya ordinarie befattningar. Borgå vill lösa de problem som uppstått.

Team inom hemrehabilitering inleder också sitt arbete mot slutet av året och de jobbar som stöd för hemvården.

Hemvårdspersonalens arbetshälsa har väckt oro under den senaste tiden. Stor sjukfrånvaro, rekryteringsproblem, kritik från klienthåll med mera har resulterat i att Borgå på allvar tagit itu med läget.

Situationen har analyserats och man har letat efter grundläggande orsaker till problemen. Det konstateras i en undersökning att utmaningarna inom hemvården inte unika för just Borgå eller akuta, snarart kroniska.

Som ÖN också tidigare rapporterat, utreds också om den så kallade Norsjömodellen intresserar de anställda inom hemvården. Modellen innebär längre arbetsdagar, men längre ledigheter och mera tid för klienterna.

Konceptet införs på försök inom vissa team på frivillig bas om intresse finns. ÖN