Hemvården är i kris – klienterna, vårdarna och de anhöriga lider

Bild: Wilfred Hildonen

Hemvården är full av människor vars rätta plats inte är hemma och i praktiken blir deras vård snarare vanvård.