Hemvård dygnet runt för sjuka barn i Borgå

VÅRD I HEMMET. Det finns barn som inte behöver vårdas på sjukhus, men som kan behöva hjälp vilken tid om dygnet som helst. Bild:

Går allting enligt planerna erbjuder Borgå sjukhus pediatrisk hemsjukvård dygnet runt från och med nästa år. Det är bland annat fråga om barn med trakeostomi. Borgå har hittills producerat servicen själv.

Styrelsen för Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt har möte på måndag nästa vecka för att behandla budgetförslaget för 2017, där det också ingår viktiga verksamhetsmässiga och strukturella förändringar mellan HNS och kommunerna.

En punkt i föredragningslistan gäller Borgå sjukhus och hemvård av barn som kräver vård dygnet runt. Den föreslagna summan är på 0,6 miljoner euro.

Överläkaren och barnläkaren Henrikka Aito vid Borgå bekräftar att Borgå stad planerar köpa de här tjänsterna av HNS. Barn med den här typen av vårdbehov får nu kommunal vård av samma slag.

Primärvård

– Det är fråga om primärvård och vården förblir ungefär densamma även om HNS tar över. Hur mycket som budgeteras är ändå inte klart ännu.

Det är i dag två Borgåbarn som är i behov av hemvård dygnet runt.

Aito förklarar att ett vårdteam jobbar hemma hos de sjuka barnen och vården koordineras av barnenheten vid sjukhuset.

Teamet vårdar alltså barn med trakeostomi eller övriga andningssjukdomar, men också andra långtidssjuka barn med varierande diagnoser.