Helsingforspolisen säger upp "Aarnios närmaste man"

Kriminalöverkonstapeln, som kallats Jari Aarnios närmaste, man sägs upp från sin tjänst. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Kriminalöverkonstapel Mikael Runeberg, som kallats Jari Aarnios närmaste man, sägs upp.

Hovrätten dömde Mikael Runeberg för bland annat fyra fall av missbruk av tjänsteställning. Enligt statstjänstemannalagen kan en tjänsteman sägas upp om det finns synnerligen vägande skäl till uppsägningen.

Vid Helsingforspolisen säger man att en polis måste inge trygghet och respekt. Den uppsagda kriminalöverkonstapeln har gjort sig skyldig till det motsatta, säger man i ett pressmeddelande.

– Förutom att kriminalöverkonstapeln fått en hovrättsdom, har rättsväsendet hållit flera av hans utlåtanden som otrovärdiga och motstridiga mot bevismaterialet. Arbetsgivaren bedömer att förtroendet i det här fallet är förlorat, säger ställföreträdande polischef Heikki Kopperoinen vid Helsingforspolisen.