Hellre kortare höstlov än tidigare skolstart i Borgå

Det är bättre med kortare höstlov än att skolåret måste starta redan den 8 augusti. Det anser bildningsnämndens svenska utbildningssektion. Nämnden fattar slutgiltigt beslut.

Läsårets arbetsdagar 2019-20 diskuterades på sektionens möte på tisdagen. Förslaget om tidigare skolstart har väckt mycket diskussion och det återstår att se hur det blir.

Sektionen hade också frågan om områdesrektorer på sin lista, man diskuterade den analys av nuläget som tagits fram. Sektionen kunde enligt utbildningsdirektör Rikard Lindström konstatera att den enkät rektorerna svarat på visar att de trivs bra med sina uppgifter, men upplever att mängden jobb ökat och att det är besvärligt att få tiden att räcka till.

Arbetet fortsätter nu med att presentera olika modeller som jämförelse till nuvarande. Speciell vikt läggs vid vilka uppgifter en rektor i första hand ska ha tid att sköta. Möjliga förändringar i rektorsuppgifterna träder enligt beredningen i kraft tidigast i början av 2020.

Även elevupptagningsområdena för det nya skolnätet behandlades och sektionen beslutade bland annat att de elever som nu går i Haikobrinkens förskola har Eklöfska skolan som sin närskola. Efter det gäller gränsen för elevupptagningsområdet mellan Eklöfska skolan i Tolkis och Strömborgska enhetsskolan i Näse.

Mer läsning