Havsmålningar visas i magasin

MARIN VY. North Sea, det vill säga Nordsjön heter Sibbobon Henrik Segercrantz havsstudie från i år. Tekniken är olja på duk. Bild:

Sibbobon Henrik Segercrantz har alltid haft ett nära förhållande till havet. Nu ställer den tidigare skeppsbyggaren ut marina målningar gamla stationshusets magasinbutik i Borgå

Henrik Segercrantz målar numera sin relation till havet. Tidigare jobbade han som skeppsbyggare och gjorde största delen av sin karriär inom varvsindustrin i Finland. Det senaste decenniet har han i egenskap av frilansskribent skrivit om sjöfart och skeppsbyggnad i internationella, marint inriktade tidningar. På senare tid har han också, allt flitigare, målat havsmotiv i olja och i december visar han sina marina målningar i Wanhan Aseman Magasiinipuoti vid Gamla Tavastehusvägen 4 i Borgå. ÖN