Hastighetsövervakningsmaraton avslutades – fler fortkörningar än förra året

I polisens 24 timmar långa hastighetsövervakningsmaraton den 22 till 23 augusti registrerades fler fortkörningar än under motsvarande övervakningar under de föregående åren.

– Antalet fall av fortkörning ökade från drygt 4 000 fall i fjol till cirka 5 500 fall under ett dygn, säger Trafiksäkerhetscentralens direktör överkommissarie Dennis Pasterstein.

Polisens trafiksäkerhetscentral kopplade på alla tillgängliga 120 automatiska övervakningskameror, och också polisenheternas 22 mobila övervakningsbilar var ute. Övervakningen var särskilt inriktad på områden där det inträffat olyckor och det förekommer mycket fortkörning. Övervakningen riktades också in utifrån medborgarnas respons.

Övervakningsmaraton fick stor synlighet i medier. Polisinspektör Kari Onninen vid Polisstyrelsen säger att varken polisens omfattande information eller ens det att man berättade var flera övervakningskameror var belägna fick alla bilister att lätta på gaspedalen.