Hasseln och alen blommar redan – efter påsk kan björkpollen från syd nå Finland

Björken börjar vanligtvis blomma kring valborg. Naturresursinstitutet förutspår att björkens blomning blir riklig i år. Arkivbild. Foto: Jeanette Östman/SPT Bild: Jeanette Östman/SPT

Pollenallergi och coronavirussmitta kan ge likadana symtom. Överläkaren Esa Rintala vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt säger att det är svårt att ge något uttömmande svar på hur pollenallergiker ska kunna veta vad deras symtom beror på.

Efter den ovanligt långa pollensäsongen 2020 verkar pollensäsongen i år följa det ordinära mönstret. Det säger projektforskaren Sanna Pätsi vid Åbo universitets polleninformation.

Av de växter som orsakar allergisymtom är hasseln och alen tidigast ute med sin blomning. I fjol ledde den varma vintern till att hasseln började blomma i sydvästra Finland redan i januari, men i år började blomningen i normal ordning i mars. Hasseln växer endast i de södra delarna av Finland.

Alen blommar för tillfället på varma platser i södra Finland och framför allt i landets sydvästra delar. Kring påsk kan alen börja blomma också längs med västkusten, ända upp till Vasatrakten.

–  Under de närmaste veckorna sprider sig alens blomning norrut. Om det är varmt väder kan det ske snabbt och i så fall kan blomningen vara över på 2–3 veckor, men om det kommer svalare perioder senareläggs blomningen, säger Sanna Pätsi.

Enligt Pätsi kan luftströmmarna redan nu föra med sig pollen från hasseln och i synnerhet alen ända till mellersta Finland.

Björkens blomning lär bli riklig

Ungefär 20 procent av finländarna får allergiska reaktioner av pollen, uppskattar Allergi-, hud- och astmaförbundet. I Finland är björken den växt som oftast orsakar allergisymtom.

I södra Finland börjar björken vanligtvis blomma kring valborg, och årets pollensäsong ser inte ut att bli något undantag.

–  Redan före det kan det komma björkpollen från Centraleuropa till Finland med luftströmmarna, säger Pätsi.

Hon bedömer att björkpollen från utlandet kan komma till Finland redan efter påsk, om luftströmmarna riktar sig åt rätt håll.

Efter att björken börjat blomma i södra Finland sprider sig blomningen norrut genom hela landet.

–  I norra Lappland börjar björken vanligtvis blomma i början av juni.

Naturresursinstitutets räkning av björkhängen tyder på att björkens blomning blir riklig i år, vilket innebär att mängden pollen i luften kan vara stor.

De första gräsväxterna börjar vanligtvis blomma i södra Finland i slutet av maj. Olika arter blommar vid olika tidpunkter, vilket innebär att det finns pollen i luften hela sommaren. Arkivbild. Foto: Carl-Anton Storbacka/SPT Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

Pollen i luften ännu på hösten

De första gräsväxterna börjar blomma i södra Finland i slutet av maj och olika arter blommar vid olika tidpunkter. Mest pollen finns det i luften i juli, säger Pätsi.

–  Gråbon börjar vanligtvis blomma i juli och blomningen fortsätter i augusti. I slutet av augusti och början av september kan det ännu komma pollen från ambrosior till Finland med sydliga luftströmmar.

Av ambrosiorna kan särskilt malörtsambrosian orsaka allergiska reaktioner hos gråboallergiker. Malörtsambrosian har spridits till Europa från Nordamerika, och blomning brukar förekomma också i Finland i början av hösten.

Pollen eller coronavirus?

Pollenallergi kan orsaka till exempel snuva, tilltäppning av näsan, hosta och andnöd. De är alla symtom som kan orsakas också av en coronavirusinfektion, enligt Institutet för hälsa och välfärd.

Esa Rintala, överläkare med ansvar för infektionssjukdomar vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, bekräftar att pollenallergi och coronavirussmitta kan ge upphov till likadana symtom.

–  Om allergin medför till exempel snuva eller halsont är det alldeles sant att pollenallergi och coronavirussmitta kan förväxlas. Coronan kan i och för sig orsaka också feber och andra symtom som inte hör ihop med allergier, säger Rintala.

Test enda sättet att vara säker

Rintala säger att det är svårt att ge något uttömmande svar på hur pollenallergiker ska kunna veta om deras symtom beror på allergin eller på en coronavirusinfektion.

–  Om symtomen liknar de symtom man vanligtvis har en viss tid på året och till exempel snuva är det enda symtomet är det kanske osannolikt att det handlar om coronavirussmitta. Detsamma gäller om symtomen går över med kortisonsprej eller antihistamin.

Om man är osäker lönar det sig att låta testa sig för coronavirussmitta, säger Rintala. Han är medveten om att det kan betyda att pollenallergiker får lov att gå på coronavirustest titt som tätt under våren och sommaren.

–  Det är sant, men jag vill inte heller säga att allergiker ska låta bli att testa sig.