Harpest i Pyttis

FÄLTHAREN DRABBAS, harar och fältharar dör i harpest Bild: Mostphotos

Rör inte vid en död hare! Flera döda harar och fältharar påträffade i Pyttis

Livsmedelssäkerhetsverket Evira bekräftade att fältharen de fått från Pyttis hade dött i harpest, och därför kommer de med en varning till allmänheten. Rör inte vid döda harar i naturen. Också jägare som handskas med harar borde ha engångsplasthandskar på sig.

Harpest är en smittosam sjukdom som sprids bland annat av myggor, knott, bromsar, möss och sorkar. Sjukdomen påträffas främst hos hare och fälthare, men den kan också ge utslag och feber och muskelvärk hos människan. I vissa fall kan man få inflammation i lymfkörteln. Över hälften av de som fått smittan får inte några symtom.

Tidiningen Kymen Sanomat var först ute med nyheten.