Harkimo lämnar Samlingspartiet

HARRY HJALLIS HARKIMO. Bild: Kristoffer Åberg

Det är så många frågor där jag är oense med Samlingspartiet, säger Harry Hjallis Harkimo, riksdagsledamot från Sibbo.

– Jag blir ingen oppositionspolitiker, jag kommer att rösta med Samlingspartiet också i fortsättningen, sade Harry Harkimo på den presskonferens han höll på torsdagseftermiddagen i Helsingfors.

– Men jag går ut ur Samlingspartiet, papperen har jag redan lämnat.

Om omröstningen om vårdreformen skulle ske i dag skulle Harkimo rösta emot, säger han. Det finns så många oklara detaljer.

– Men mitt utträde ur partiet har inget med vårdreformen att göra. Det beror på att jag är oense med partiet i så många frågor och att jag inte gillar den auktoritära ledarstil som gäller inom Samlingspartiet.

– Jag gillar inte deras gruppmöten. Allt är redan färdigt bestämt, uppifrån.

Harkimo upprepade många gånger att han berättar mer om sina planer för framtiden vid ett senare tillfälle.

Spekulationer, som började med en artikel på Helsingin Sanomats webbsida på onsdagskvällen, har förts om att Harkimo tillsammans med Mikael Jungner skulle bilda en ny politisk gruppering.

Harkimo vägrade under sin presskonferens att kommentera de här uppgifterna.

Sibbobon Harkimo valdes in i riksdagen efter valet 2015, med 11 416 röster.