Harjurinteen koulus matsal sakteligen i skick igen

RAS. Taket rasade i november, och reparationerna ska vara färdiga i januari. Bild: Max Nyberg

Reparationsarbetena efter takraset i Harjurinteen koulu är försenade.

Matsalen och gymnastiksalen i Harjurinteen koulu kan tas i bruk den 28 januari, uppger Lovisa stad. Reparationen av innertaket förväntades bli klar genast efter årsskiftet, men man uppger att den preliminära reparationsplanen var för optimistisk.

Skolans rektor och Lovisa stads fritidsväsen informerar personalen, eleverna, vårdnadshavarna och skolans kvällsanvändare om arrangemangen.

En del av innertaket i Harjurinteen koulus matsal rasade den 20 november. Ingen skadades i olyckan som skedde nattetid. Reparationen av innertaket betalas av byggbolaget Skanska, som har byggt den nyare delen av skolan. De övriga innertaken i byggnaden har granskats och de uppges vara säkra. Staden uppger vidare att man kommer att granska alla innertak i Lovisa stads fastigheter under pågående år.