Harjurinteen koulu i Lovisa blir inte klar till skolstarten på hösten

RENOVERAS. Harjurinteen koulu i Lovisa renoveras. Den nya delen av skolan blir klar nästa höst, men inte till skolstarten. Arbetena med att renovera den gamla delen tar sedan vid och beräknas ta två år. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

Renoveringen av Harjurinteen koulu drar ut på tiden. Den nya delen i skolan skulle vara klar att ta i bruk efter renoveringen lagom till skolstarten i augusti, men nu meddelar Lovisa stad att arbetet försenas med två månader.

Att skolan inte blir klar till läsårets början innebär att eleverna, i klasserna 1-6, kommer att jobba i tillfälliga utrymmen på olika håll i staden också i höst. Förseningen beror inte på något oförutsett, förutom att de konstruktioner som har öppnats i fastigheten torkar långsammare än väntat. I ett meddelande skriver staden att man också vill se till att det finns tillräckligt med tid för slutstädning och vädring.

Under de närmaste veckorna klarnar tidtabellen, och i och med det också exakt var eleverna i Harjurinteen koulu kommer att inleda det nya läsåret. Lovisa stad lovar informera om arrangemangen så snart det är möjligt så att elever, vårdnadshavare och personal vet hur de ska planera sin höst. Staden kommer också att ordna en diskussionskväll i maj.

Matsalen och gymnastiksalen i den nyare delen av Harjurinteen koulu används redan. Respons från de som använder lokalerna har lett till att man undersökt inomhusluften igen, och proverna visar att allt är som det ska vara. Mätinstrumenten kommer att finnas i matsalen resten av läsåret, och situationen följs upp.

Arbetet med att renovera de gamla delarna av Harjurinteen koulu inleds efter sommaren. Just nu pågår planeringen och i början av juni fattas beslut om entreprenörerna för bygget. Grundrenoveringen av huset som är byggt på 1950-talet beräknas ta omkring två år.