Hardomvägen på agendan i Lovisa

Hardomvägen är farlig och dålig. Det är Lovisa stads budskap till NTM-centralen. Nu verkar ändå cykelvägen mellan Valkom och Centrum bli av.

Lovisa stad uttrycker sin oro över Hardomvägens dåliga skick i ett pressmeddelande. Man påpekar där att NTM-centralen ännu inte fattat beslut om vägen får ny beläggning år 2018. Däremot är det så gott som säkert att Valkom får sin gång- och cykelväg nästa år.

Möte med NTM-centralen

Lovisa stad och företagarföreningen i Liljendal bjöd in chefen för underhållsenheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen Pekka Rajala till en diskussion om aktuella vägprojekt i staden i slutet av september.

Under mötet berättade Pekka Rajala att NTM-centralen är medveten om att Hardomvägens skick orsakar problem. Däremot var oron över trafiksäkerheten ny information för honom. På vägen rör sig skolelever och andra fotgängare samtidigt som bilisterna väjer för groparna i vägen.

– Vi har fått veta att en del av föräldrarna har ordnat skolskjutsar för barnen på egen bekostnad eftersom de upplever att vägen är för farlig. Då har samhället inte skött sina uppgifter, säger utvecklingsdirektör Sten Frondén.

Pekka Rajala beklagade över att vägen är i dåligt skick och höll med stadens representanter om att vägen inte kan upprätthållas särskilt långt framöver genom lappningar. Enligt Rajala finns inga snabba eller enkla lösningar. Lappningar ska hålla vägen i farbart skick tills det finns finansiering för ny beläggning.

Valkomprojektet blir av

NTM-centralen kunde inte under mötet lova att Hardomvägen får ny beläggning nästa år, eftersom besluten om finansiering och objekt fattas på senhösten. Nu överväger centralen om situationen kan underlättas till exempel genom att sänka hastighetsbegränsningarna.

Under mötet diskuterades även byggandet av en gång- och cykelväg mellan Valkom och Lovisa centrum. Pekka Rajala uppger att leden har högsta prioritet på centralens lista för nya investeringar i Nyland 2018. Besluten om nyinvesteringar fattas senare i höst.

Mer läsning