Hårdare konkurrens hotar busstrafiken i glesbygden

Onnibus har tvingat hela den finländska bussbranschen att sänka biljettpriserna och se över sina rutter. Bild: SPT / Mikael Sjövall

Koiviston Auto flyttar fram ställningarna efter att bolaget köpte Onnibus i oktober i fjol. Samtidigt är det allt fler mindre bussbolag med rutter i glesbygden som tampas med en försämrad lönsamhet.

I östra Nyland har den hårdnade konkurrensen i busstrafiken lett till stora ommöbleringar. Bussbolaget Savonlinja har tvingats lägga ned ett flertal bussrutter som tidigare gick via Lovisa till Kotka eller Kouvola.

– De bussrutter som vi lade ned i Lovisa var olönsamma. Det fanns inte tillräckligt med passagerare. Därför gick vi in för den här lösningen, säger regiondirektör Teuvo Punavaara på Savonlinja.

Enligt Punavaara är det inte bara Lovisa som har drabbats av bolagets lönsamhetskalkyler.

– Alla rutter måste granskas ut ett lönsamhetsperspektiv. Nu har vi sågat av de döda grenarna, säger han.

Den bakomliggande orsaken har bland annat varit Onnibus intåg på den finska marknaden. Onnibus dumpade biljettpriserna och tvingade konkurrenterna att se över sin prissättning samtidigt som busstrafiken avreglerades och konkurrensen hårdnade med en lång rad fusioner som följd. Bland andra Pohjolan Liikenne har meddelat att bolaget lägger ner all sin fjärrtrafik på grund av bristande lönsamhet.

– Onnibus har gjort förlust under sin verksamhetsperiod. Koiviston Autos vd meddelade efter fusionen att det inte finns en återvändo till den tidigare prissättningen, vilket innebär att ingen ljusning är i sikte, säger Punavaara.

Franchising och subventioner

Den hårdare konkurrensen tvingar fram nya affärsmodeller. Savonlinja har bland annat tillämpat en franchising-modell där en utomstående entreprenör förbinder sig att sköta en del av busstrafiken mellan Kouvola och Helsingfors på uppdrag av Savonlinja. En annan lösning är att kommunerna subventionerar de olönsamma bussturerna. Vissa bussturer från Lovisa till Borgå kommer i år att subventioneras av NTM-centralen och de berörda städerna.

Samma koncept testas också i Egentliga Finland där bussbolaget TLO vann upphandlingen 2016 som ordnades av en samkommun som består av Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko. Busstrafiken till Åbolands skärgård subventioneras delvis av NTM-centralen, samkommunen och Pargas stad.

– Ifall marknaden inte kan sköta busstrafiken så måste kommunerna trygga servicen på det här sättet, säger vd Hannu Lehmus på TLO.

Savonlinja har nyligen lagt ned flera bussrutter till Lovisa. Bild: SPT / Mikael Sjövall

Han medger att bussrutten mellan Pargas och Houtskär inte är lönsam, men att förlusterna uppvägs av det överskott som tjänas in på bussresorna mellan Åbo och Pargas.

– Rutten mellan Houtskär och Åbo ska ses som en helhet. Det handlar om kommunal ekonomi där vi har en roll i sammanhanget, säger Lehmus.

Små marginaler

I Österbotten har avregleringen av busstrafiken lett till en samgång av ett flertal bolag i branschen. Bussbolagen Ingves och Svanbäck fusionerades 2014 och konsoliderade sin ställning på marknaden genom att köpa upp flera konkurrenter i regionen. I dag förfogar Ingves & Svanbäck över sammanlagt 60 bussar samtidigt som man upprätthåller ett nätverk av skoltaxibilar och driver en egen resebyrå. Bolagets största tillväxt har skett inom linje- och skoltrafiken.

– Vi går runt ekonomiskt, men med små marginaler. Det gäller att slimma och optimera verksamheten för att vi ska klara oss, säger vd Kennet Svanbäck på Ingves & Svanbäck.

Trots att många bussbolag har lagt ned olönsamma rutter i glesbygden ruvar Ingves & Svanbäck inte på dylika planer just nu.

– Inga rutter är i riskzonen i år. Vi kommer tvärtom att utöka vårt utbud ytterligare, säger Svanbäck.

Ingves & Svanbäck vill koncentrera sig på naturliga pendlingsområden för att uppnå tillräckligt bra lönsamhet. Bolaget har bland annat lagt in fler turer mellan Vasa och Jakobstad, Närpes och Vasa och mellan Karleby och Jakobstad. För att kunna hävda sig i konkurrensen har man också varit tvungen att se över prissättningen.

– Vi har slopat pristilläggen för snabbturer och utvecklat vår sajt så att priserna varierar enligt utbud och efterfrågan. Ju fler lediga platser det finns på en busstur, desto billigare biljetter kan vi erbjuda, säger Svanbäck.

Det är inte enbart biljettpriserna som är avgörande i konkurrensen om nya kunder.

– Här i Österbotten är det viktigt att vår personal kan både svenska och finska. Miljöargumenten blir också allt viktigare. Det är viktigt att satsa på utsläppssnåla bussar, vilket kräver stora investeringar.

Onnibus startade sin verksamhet i Finland 2012.

En lång rad bussbolag har tvingats lägga ned eller omstrukturera sin verksamhet på grund av den hårdnade konkurrensen.

Savonlinja meddelade i november i fjol att bolaget lägger ned en tredjedel av sina bussrutter för att förbättra lönsamheten.

Pohjolan Liikenne lägger ned all sin fjärrtrafik i februari.

Enligt Koiviston Auto kommer biljettpriserna inte att höjas efter fjolårets fusion med Onnibus.

Allt fler kommuner måste subventionera busstrafiken i samarbete med NTM-centralerna för att trygga fungerande kollektivtrafik i glesbygden.

Mer läsning