Hård kritik mot tekniska centralen

KRITIK. Tekniska nämnden, där Ralf Sjödahl är ordförande, riktar kritik mot Tekniska centralen. Bild: Kristoffer Åberg

En skrivelse från tekniska nämnden riktar hård kritik mot hur ärendena bereds i Lovisa. Tekniska centralens kundservice får också en bredsida.

– Det får inte fortsätta som förut, säger tekniska nämndens ordförande Ralf Sjödahl (SFP) när ÖN ringer upp.

Lite tidigare har Sjödahl skickat en skrivelse som bollats mellan ledamöterna i nämnden, och som allmänt uppfattats som välkommen bland ledamöterna.

– Budet har varit att det var på tiden att man tar upp saken.

Texten tar upp fortgående problem på tekniska centralen – om allt från beredning till hur man behandlar kunder.

Pågått en tid

I texten tar man bland annat upp att centralen inte alltid "fungerar enligt god förvaltningssed", där det varit mera kutym än undantag att stora ärendehelheter hämtas till mötet utan att medlemmarna kunnat sätta sig in i ärendena i förväg.

Man nämner också att det varit svårt för Lovisabor och företagare att få kontakt med staden med frågor. En del nämndmedlemmar har också uppgett att kontakten med staden inte fungerat då man velat få information om entreprenörshandlingarnas innehåll innan offerter ges.

Bland företagare och privatpersoner kommer budet att man inte får svar på frågor eftersom man inte fått tag på berörda personer och dessa inte ringer tillbaka trots att man ber om det. Nämnden konstaterar också att "tekniska centralens handlingsförmåga bör fungera också under semestertider". Under sommaren 2018 har det inte varit så, konstaterar man vidare.

– Förvisso finns Claudia, ett system där man får ställa frågor kring offertförfrågan. Den hindrar ändå inte att man har bättre kontakt till företagarsidan, och svarar när de ringer. Det är också ett svar att hänvisa till Claudia, säger Sjödahl.

Däremot ger nämnden beröm för planläggnings- och undantagsärendena som bereds i detalj, och där man kunnat motivera förslagen.

Ralf Sjödahl säger att man inte stött på något speciellt som lett till att skrivelsen kommer ut just nu.

– Det är en längre process där vi märkt att det inte fungerar. Det finns också en skrivelse i strategin där en målsättning är att kundbetjäningen är anträffbar.

Han nämner skolfrågan och de alternativa lokalerna som ett exempel, och där han beskriver processen som "allt annat än trevlig".

– Bland annat kom man med ändringar i förslaget på själva mötet. Så ska det inte få vara. Och om man tänker på hela processen, där styrelsen också varit med, så tänker jag på förslaget på gamla stranden. Det visade sig att det inte var hållbart med tanke på eventuella kommande rättelseyrkanden som sedan också kom. Det har varit en rörig process på alla plan.

Byggnadsövervakningen sviker

Ett kapitel för sig är finska skolcentret och de inomhusluftproblem som ledde till den katastrofartade skolsituationen man lever i nu. Där ser Sjödahl att övervakningen varit misslyckad.

– Val av byggnadsövervakare ska konkurrensutsättas, det är helt klart. Men det hindrar inte att man också automatiskt tar kontakt med företag och personer som man vet är kunniga och tipsa dem om att vara med i offertprocessen.

Något konkret ska hända med anledning av klagomålen mot tekniska centralen i Lovisa. Vad, det är ännu oklart.

– Inom de närmaste veckorna, kanske till och med nästa vecka, kommer det fram vad det är fråga om.

Sjödahl säger att man nu efterlyser att få ärendena precis så beredda som de ska vara, så att ledamöterna kan ta ställning till frågorna redan innan mötet äger rum. Dessutom vill man att kundbetjäningen rycker upp sig och faktiskt börjar svara på folks samtal.

– Vi får konstant signaler att det inte går att få tag på tjänstemännen. Det gäller såväl Lovisabor som företagare.