Här växer rörelsen – Östnylands Andelsbank gjorde näst största vinsten på tio år

POSITIV UTVECKLING. Mauri Molander gläder sig åt att det gick bra för Östrnylands Andelsbank i fjol. Bild:

De goda ekonomiska tillväxtsiffrorna i Östnyland 2018 syntes också i resultatet för Östnylands Andelsbank, vars rörelsevinst var näst störst under decenniet.

I Finland och Östra Nyland var den ekonomiska tillväxten i fjol lika god som under 2017. Under slutet av året syntes ändå tecken på en långsammare ekonomisk tillväxt. Flera nyckeltal angav en ökad osäkerhet och man var redan tvungen att sänka prognoserna för den ekonomiska tillväxten 2019.

Verkställande direktör Mauri Molander vid Östnylands Andelsbank säger att bankens totala rörelsevinst minskade jämfört med året innan, men den nådde ändå det fastställda budgetmålet. Banken fick 2 000 nya ägarkunder och 2 150 nya kunder.

Bankens rörelsevinst för 2018 var 10,2 miljoner euro. Rörelsevinsten minskade från året innan med 7,8 procent, det vill säga 860 000 euro. Räntenettot ökade med 10,8 procent. Detta beror på den goda tillväxten i affärsrörelsen och den partiella intäktsföringen av provisionsintäkterna till räntenettot. Resultatet nåddes också till följd av att kostnaderna var välkontrollerade och av att provisionsintäkterna ökade.

Tillväxt över hela linjen

Enligt Molander växte alla delområden inom bankrörelsen bra under fjolåret.

– Bankrörelsen totalt uppgick till 2 165 miljoner euro och tillväxten stod för 150 miljoner euro, alltså 6,9 procent. Tillväxten var kraftigast inom företagsfinansiering och insättningar. Bolånestocken växte med 4,5 procent.

Bankens sammanlagda finansieringsverksamhet uppgick till 1 281 miljoner euro efter en tillväxt på 89 miljoner euro. Kundmedlen uppgick vid årsskiftet till 1 034 miljoner euro efter en tillväxt på 61 miljoner euro under året. Nya lån togs ut till ett värde av 308 miljoner euro, en tillväxt på 19,3 miljoner euro jämfört med året innan.

De korta marknadsräntorna var negativa under hela 2018 och inga större förändringar väntas i de korta räntorna i år. De långa räntorna steg dock klart redan under fjolåret.

Förberedelser

Kunderna har enligt Mauri Molander redan förberett sig på räntestegringar.

– Numera skyddas en betydlig del av lånen mot räntestegringar. Nästan alla bolån har något slags skydd mot överraskande situationer. Både privatpersoner och företag använder låneskydd. Också husbolagen började skydda sina lån under 2018.

Under 2017 började Östnylands Andelsbank satsa på frivilligarbete och en betydande del av personalen deltog i frivilligarbete också i fjol. Personalen hade möjlighet att med lön delta i valfritt frivilligarbete under en dag.

Banken erbjuder sommarjobb till 20 unga på OP:s bekostnad och utmanar föreningar som behöver sommararbetare.

– Vi söker under februari månad allmännyttiga föreningar i Borgå, Sibbo, Lovisa och Borgnäs som i sommar kan erbjuda sommararbete till 15–17-åriga unga. Föreningen kan anställa en ung person exempelvis för en idrottsförenings eller byaförenings sommarevenemang, som sällskap för seniorer eller för uppgifter inom naturvård. Östnyland Andelsbank donerar till föreningen ett belopp som motsvarar den ungas lön. Föreningen tar sedan hand om lönebetalningen och andra arbetsgivarskyldigheter. ÖN

Mer läsning