Här tas svaret ur luften: coronapandemin har minskat utsläppen från trafiken i Borgå centrum

PARTIKELANSVARIG. Underhållsingenjör Anders Svens har hand om att partikelanalysatorn fungerar. På bandet inne i maskinen finns filter som automatiskt byts ut en gång per dag. Bild: Oskar Skogberg

Det är fortfarande väderleken som har sista ordet när det gäller hur förorenad luften i Borgå centrum blir om vårarna. Men resultaten som kommer från mätstationen i hörnet av Krämaretorget visar ändå på intressanta och positiva trender.

Att räkna fordon är inte vad Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) sysslar med, men ändå kan luftkvalitetsexpert Outi Väkevä uttala sig om trafikmängderna i Borgå centrum under den här corona-våren...