Har staden intresse?

Kulturnämndens ordförande ser inte många potentiella köpare för Almska gården. En är staden. Från konstföreningen tänker man sig att skolcentret kunde ha nytta av huset.

Thomas Rosenberg (SFP), ordförande i kulturnämnden, är inte överraskad när han får höra att Almska gården är till salu igen. Däremot konstaterar han fort att det inte finns särdeles många köpare, inte minst eftersom detaljplanen ställer sina krav.

– Bostäder är därför uteslutet. Och då är köparna inte många. Den mest sannolika eventuella köparen är därför staden, säger Rosenberg.

Kritisk röst

Huruvida det äger rum är högst oklart, speciellt i det här skedet. Om det ändå skulle hända så är prislappen en avgörande fråga, utöver en del detaljer kring renoveringen som enligt Rosenberg måste åtgärdas.

– Ägaren har renoverat, och det är bra. Men det gjordes nog på ett sätt som är öppet för kritik. Det gjordes relativt hastigt och billigt, och där finns problem som måste åtgärdas. Det har varit tal om det länge.

Bland annat har det varit tal om dålig inomhusluft också i Almska gården (ÖN 7.7 2017), något som ägaren ändå tillbakavisat.

Rent hypotetiskt talar Rosenberg ändå för att staden går in för att köpa, åtminstone om man ser på fördelarna i jämförelse med att hyra. Huset har visat sig svara på ett behov.

Det som ändå gör hela processen komplicerad är att biblioteket sannolikt aldrig någonsin kommer att återvända till Societetshuset, och att staden därmed har en tom och skyddad historisk byggnad som skulle lämpa sig för samma ändamål som Almska gården – förutsatt att man lyckas renovera byggnaden.

– Förvisso finns inga formella beslut, men det är klart att biblioteket aldrig återvänder. Det säger sig självt att det kan fungera som kulturhus.

Rosenberg vill inte i det här skedet säga huruvida han själv kommer att föreslå något i den riktningen.

– Men jag vet att saken diskuteras. Det är ett fantastiskt hus med en fantastisk festsal. Det är svårt att säga vad det blir i framtiden, men något måste byggnaden användas till.

För skolan?

Nina Björkman-Nystén från Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum som huserar i Almska gården säger att hon inte direkt är nervös över försäljningsbeslutet. Det finns, konstaterar hon, en rad tomma lokaler som kunde lämpa sig om de tvingades lämna fastigheten.

– Vi som förening är bundna till verksamheten, inte lokalen.

Hon hoppas bara att byggnaden tas om hand, oavsett vad som händer. En tanke som hon bollat med är att sälja fastigheten till skolcentrets användning. Redan nu finns där lärare och elever som evakuerats från den nyrenoverade skolans dåliga inomhusluft.

– Visst är jag oerhört förtjust i huset, och det gäller nog också resten av föreningen. Men jag tänker också att det kunde ha nytta för skolcentret, speciellt nu.

Mer läsning