Här ska hela Vårberga kunna samlas

Efter höstlovet flyttar de två skolorna in, tillsammans med biblioteket och ungdomsverksamheten. Idrottarna, gymnasterna, musikanterna och alla andra får också plats i nya Vårberga bildningscentrum.

– Det finns ingen annan skola i Borgå som har så fina möjligheter till utelek som den här, säger Vårberga skolas rektor Niklas Läckström.

– Och jag hoppas att alla andra snart får det lika fint.

Omkring bildningscentret i Vårberga finns det gungor i många klungor, klätterställningar av flera olika fasoner, bollplaner, näridrottsplan och snart också en parkourbana.

– Det enda jag inte är säker på att vi kommer att få av allt vi hade på vår önskelista är ett äppelträd, säger Läckström. Åtminstone har jag inte sett till något ännu.

Gräsmattan är åtminstone grön och inbjudande och leder fram mot den ingång som de vanliga Vårbergaborna, och också andra Borgåbor, ska ta om de vill besöka biblioteket, eller om de har ärende till ungdomslokalen.

GRÖNT OCH SKÖNT. Här går man in till de allmänna utrymmena, det vill säga till biblioteket och till ungdomslokalen. Bild: Kristoffer Åberg

Meröppet bibliotek

Det är många olika funktioner som ska samlas i det nya huset som nu snart står inflyttningsfärdigt. Ännu på torsdagen saknas alla möbler och byggarbetarna har fortfarande ganska många detaljer att justera och göra klara.

Biblioteket kommer att finnas till vänster efter ingången för allmänheten, den som finns på byggnadens västra vägg.

Vårberga bibliotek blir mycket mindre än tidigare, men effektivt och meröppet.

– Vi blir först i Borgå med meröppet, säger en mycket glad Hannele Heiskanen-Nyström, serviceförman vid Vårberga bibliotek. Den som loggar in med kort och kod kan besöka biblioteket mellan 7 och 22 under vardagar och mellan 7 och 18 på veckoslut.

FINSLIPNING. Snart kan biblioteket slå upp sina dörrar. Bild: Kristoffer Åberg

Vid de stora fönstren placeras hela åtta arbetspunkter. Personalen är redo att stå till tjänst med skräddarsydd service och med att beställa det material som behövs. Antalet böcker på plats i biblioteket minskar nämligen betydligt, från nuvarande 15 000 till 5 000.

Stor idrottshall

Också ungdomsverksamheten, till höger om ytterdörren, får mindre utrymme än de har i dag.

– Vi kommer att ha ett tätt samarbete med biblioteket, säger ungdomsledare Merja Sevilä. Dessutom kan vi också utnyttja aulan mellan biblioteket och ungdomslokalen.

– Vi förnyar vår verksamhet och hoppas på många nya besökare.

Mellan tjugo och femtio unga brukar besöka ungdomsgården i Vårberga varje dag.

IDROTTSHALLEN. Pasi Liitiäinen är nöjd med den fullstora hallen där man kan spela innebandy, futsal och handboll. Bild: Kristoffer Åberg

Något helt nytt för Vårberga blir den stora idrottshallen på drygt 900 kvadratmeter, som kan användas som sådan, eller delas in i tre mindre salar.

– Den här veckan går ansökningstiden ut för träningsturer i hallen, säger idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen. Det har kommit in många ansökningar och jag räknar med att hålla salen i sitt maxiläge ungefär hälften av tiden, för handboll, innebandy och futsal.

Borgå har fått 800 000 euro i statsstöd för hallen. Utan statsstödet skulle man ha byggt en hall på 660 kvadratmeter.

Brännugn

Hela 60 timmar i veckan används hallen, eller delar av hallen, av skolorna, Vårberga skola och Kevätkummun koulu.

– Vi har elever som aldrig tidigare fått gymnastisera i en fullstor gymnastiksal, säger den finska skolans rektor Markku Antinluoma. I tre år nu har vi jobbat i baracker och det märks, tyvärr.

I anslutning till idrottshallen finns en scen, som kan öppnas både mot hallen och mot matsalen på andra sidan. Musikklassrummet finns alldels intill och det betyder att scenen kan användas också under musiklektionerna, vid behov.

SLÖJDSAL. Utrustningen ska kunna användas också av utomstående, till exempel kvällstid. Bild: Kristoffer Åberg

Alla specialklassrum ska användas av båda skolorna och här finns utrymmen för bildkonst, för slöjd, för att arbeta med lera och en brännugn för keramik, till exempel.

– De här klassrummen kan förstås användas också kvällstid och vi kommer att bjuda in konstskolan, musikinstitutet och medborgarinstitutet för att höra om deras eventuella intressen, säger Niklas Läckström.

Svensk del

För skolbarnen är klassrummen förstås det viktigaste. De svenska eleverna har sina egna rum en trappa upp. Här finns ett stort öppet rum, en flexibel inlärningsmiljö, som ska bli hemvist för klasserna fem och sex. De är enkla klasser men ska ändå jobba i samma rum.

– Vi har tänkt på det här redan när vi gjorde upp läsordningen, säger Läckström. Klasserna har historia, samhällslära, omgivningslära och religion under samma lektioner.

Avdelningen med de högre klasserna från tre till sex utgör en avskild svensk del av huset. Klasserna ett och två, och förskoleklassen, ligger bredvid varann men i samma korridor som Kevätkummun koulus yngre elever.

FÖRSKOLAN. Bild: Kristoffer Åberg

En första titt

Vecka 47, i slutet av november, kommer nybygget att bjuda på program och öppna dörrar. Långt före det kan den som vill besöka biblioteket, och också idrottshallen, tillsammans med någon lämplig grupp.

FLEXIBEL LÄROMILJÖ. Här ska klasserna fem och sex få sin undervisning. Golvmaterialet ger en behaglig ljudförnimmelse säger Niklas Läckström, till höger. Till vänster Jari Kettunen. Bild: Kristoffer Åberg

Barnen i Vårberga skola flyttar alltså in efter höstlovet men redan dagen före höstlovet ska de få en chans att bekanta sig med det nya huset, utifrån.

– Fredagen den 13 oktober börjar vi dagen med Unicef-rundan på Jonasbacken, berättar Niklas Läckström. När vi kommer därifrån ska vi ta oss en ordentlig titt på gungor, bollplaner och klätterställningar. Vi ska också visa var barnen ska gå in i skolan och vilken väg de som kommer med buss ska ta. Då känns inte allt så nytt och obekant när skolgången börjar på allvar i det nya huset.

FAKTA

Namntävling

Under oktober kan alla som vill komma med namnförslag på adressen bit.ly/2k3UxM0.