Här planeras bostäder för 6 000 Borgåbor

NYTT BOSTADSOMRÅDE TILL VÄNSTER. Närheten till ån är enligt Fredrick von Schoultz ett av Hattulaområdets många trumfkort. Bild: Kristoffer Åberg

360 000 våningskvadratmeter eller 36 bebyggda hektar. Det kan bli slutresultatet av Borgå stads satsning på ett nytt bostadsområde i Hattula, om man får lita på de preliminära skisserna som har utarbetats av stadens planläggare.

– Det här är spännande, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz när han presenterar de första planerna för stadens följande stora bostadsområde.

Vad sägs om ett nytt område i Borgå med ungefär lika många invånare som Vårberga, men som ligger i direkt anslutning till stadskärnan och till Gamla stan. Som dessutom gränsar till ån, med ett vackert, ganska brett grönområde längs strandkanten och som ger bostäder för ungefär 6 000 Borgåbor.

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå fick förra veckan se de första skisserna över området samtidigt som nämnden tog sig en titt på den nya dispositionsplanen för stationsområdet. För det är vid stationsområdet som den nya stadsdelen ska börja växa fram för att sedan breda ut sig allt längre norrut. På måndag går ärendet till stadsstyrelsen.

Hattula kallas området ännu i det här inledande skedet, senare kanske det blir aktuellt med namnbyte.

– Vår målsättning är att vi ska kunna anvisa byggbolagen tomter på Hattulaområdet genast när Västra åstranden är färdigt utbyggd, säger von Schoultz. Det ska inte bli någon dödperiod när vi inte kan erbjuda tomter för höghus.

Bild: Oskar Skogberg

Stationsområdet

För sju år sedan planerades Hattulaområdet av unga europeiska arkitekter. Vid en arkitekttävling belönades några visionära planer med guld- och silvermedalj. Det går inte att direkt kopiera de vinnande förslagen men en del av idéerna kommer säkert att tas tillvara.

Först ska generalplanen över området uppdateras. Enligt dagens plan får man inte bygga bostäder i Hattula.

– Generalplaneringen är förhoppningsvis klar 2022, säger von Schoultz. Därefter är det vettigt att göra upp detaljplanerna för mindre delar och att börja närmast centrum.

Det blir en naturlig samlingsplats

Stationsområdet utgör det självklara startskottet. Det finns nu två alternativa skisser över hur man kan bygga ut stationsområdet. von Schoultz säger att han föredrar alternativ A, med en stor öppen plats, ett torg i den triangel som bildas mellan Gamla Helsingforsvägen och Gamla Tavastehusvägen.

– Det blir en naturlig samlingsplats. Visserligen är byggmassorna litet mindre i alternativ A än i alternativ B som är markägarens förslag, men det handlar inte om stora skillnader.

Stadens mark och privatägt

Borgå stad äger en stor del av den mark som nu planeras. Privata markägare finns ändå också. En del av dem var med och finansierade arkitekttävlingen 2011 och det ska de antagligen få kompensation för i planen.

Hela området täcker ungefär 70 hektar och stadens andel utgör cirka 40 hektar. Det största privata området ägs av Kiala gård och består av åkrar på cirka 20 hektar i de norra delarna av planen.

En del av området är förorenat. Enligt NTM-centralens tidigare utredningar hör Hattula ändå inte till de mest förorenade gamla sågområdena i landet. På de delar av marken där man planerar bostäder måste jorden bytas ut, men där man planerar till exempel grönområden räcker det att täcka in de förorenade områdena med ny jord.

Det är ändå klart att det är staden som måste sköta saneringen, innan man säljer bostadstomterna vidare.

Breda gröna fält

Vårberga är ingen förebild för Hattula-området, utan förebilden är i stället västra åstranden. Det blir alltså högre hus med många bostäder.

– Här är det vettigt att bygga effektivt, säger von Schoultz. Marken är låg, mjuk och förorenad. Därför lönar det sig att bygga på höjden. Det blir samma proportioner som på västra åstranden.

– Men grundtanken är att lämna stora gröna områden i anslutning till bebyggelsen. Om man nu ser på hur till exempel västra åstranden ser ut på kartan så är det knappt om det gröna, trots att man ju när man promenerar vid åstranden hittar ganska mycket grönt.

HÄR BÖRJAR DET. Stationsområdet byggs först. Fredrick von Schoultz föredrar planalternativet med ett torg i kilen mellan Gamla Tavastehusvägen och Gamla Helsingforsvägen. Bild: Kristoffer Åberg

På planskissen för Hattulaområdet är de gröna fälten mycket bredare, speciellt vid åstranden.

Om man jämför storleken på Hattulaområdet och västra åstranden kan man konstatera att Hattula är mycket större, ungefär dubbelt så stort.

Här ska också ges plats för annat än bostadshus.

– Meningen är att man ska kunna bygga också affärslokaler och kontor, säger von Schoultz. När området växer ut finns det säkert behov också för service som dagis och skola.

Planeras i samråd

Redan en tid har man talat om att marknaden snart närmar sig mättnadsstadiet, att det inte går lika lätt som tidigare att sälja de bostäder som nu byggs på västra åstranden.

Hur kan man då tro att det finns en marknad för många fler bostadslägenheter i Hattula?

– Vi har en centrumboom just nu, säger von Schoultz. Folk vill bo nära centrum och för sådant boende finns det alltid en marknad.

– Det viktiga är att i god tid ta reda på vilket slags boende som är lockande. Vi har mycket goda erfarenheter av att planera i samråd med byggarna på västra åstranden. Det ger en garanti för förverkligande.

Staden har presenterat sina planer för Hattula för de stora byggbolagen.

Folk vill bo nära centrum och för sådant boende finns det alltid en marknad.

– Samtliga anser att det är en lysande plats, säger von Schoultz. De ser stor potential i områdets närhet till ån och till Gamla stan.

– Också stadsutvecklingsnämnden tycker att här finns stora möjligheter. För att lyckas måste planläggningen ändå göras mycket bra, det skapar en viss press.

Trender

Det gäller att ha stenkoll på trenderna. Eftersom Hattula kommer att byggas ut under en längre tidsperiod är det dessutom möjligt att trenderna kommer att växla och bytas ut. Också därför är det förnuftigt att göra upp detaljplaner för mindre områden i gången.

Borgå stad satsar nu på ett kvarter med träbyggande på västra åstranden.

– Jag tror att träbyggandet kommer att öka i Finland och att också de större byggbolagen är beredda att börja bygga i trä, säger von Schoultz. Hittills har satsningarna varit ganska små och utspridda.

– Vi kunde säkert ta med träbyggandet i situationsplanen för Hattula.

Hur ska man då definiera den nya stadsdelen, som kanske ska heta något helt annat än Hattula?

– Det blir ett urbant och trivsamt boende, som är direkt kopplat till stadskärnan och till åstranden, säger von Schoultz.

– Det ska gå lätt att röra sig till exempel med cykel på området, och kollektivtrafiken ska vara välfungerande.