Har ni ett hus mitt i byn? Föreningar kan få bidrag på 3 000 euro

MÅNGA HUS. Det finns ungefär 500 föreningshus som ägs av svenskspråkiga föreningar i Finland. Det här kom Sebastian Gripenberg fram till i sin färska utredning Att bevara genom att använda. På bilden Norra Sibbo Ungdomsförenings föreningslokal Viljan. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Huset mitt i byn är ett nytt utvecklingsbidrag som Svenska kulturfonden satsar på under den pågående coronaepidemin. Nu kan kultur- och ungdomsföreningar ansöka om pengar för att utveckla verksamheten på ett hållbart sätt.

– Ungdoms- och kulturföreningar som äger föreningshus har drabbats ekonomiskt av coronaepidemin. Inhiberade bokningar och inställda evenemang har förorsakat inkomstbortfall, säger Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden.

Svenska Kulturfondens tillfälliga bidragsform för kultur- och ungdomsföreningar som äger ett föreningshus.

Ansökningstider: 18-31.5.2020 och 17-31.8.2020

En förening kan beviljas bidrag en gång. Bidraget är högst 3 000 euro.

Kulturfonden delar nu ut totalt 300 000 euro genom den tillfälliga bidragsformen Huset mitt i byn. Föreningar vars verksamhet har drabbats av coronakrisen kan ansöka om bidraget, till exempel allmännyttiga föreningar som äger ett föreningshus kan få pengar för att utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt.

I ett pressmeddelande konstaterar Lillkung att föreningshusen spelar en viktig roll i lokalsamhället.

– Vi stöder ofta verksamheten som drivs i föreningshusen och vill nu också bidra till att husen och föreningarna klarar sig genom krisen, säger han.

Föreningarna kan elektroniskt ansöka om Huset mitt i byn-bidrag i maj eller augusti. I ansökan bedöms en långsiktig utvecklingsplan för hållbar fastighetsskötsel, ekonomi och medlemsstruktur. En förening kan få bidrag en gång och det största möjliga bidraget är 3 000 euro.

Kulturfonden beviljar också renoveringsbidrag för föreningshus. Ansökningstiden för renoveringsbidragen är årligen i april och september.

Mer läsning