Har nedräkningen för Borgå sjukhus börjat?

Trenden att lägga ner de mindre enheterna och centralisera allt till de stora sjukhusen står allt klarare.

Nedmonteringen av Borgå sjukhus ser ut att ha inletts. Efter nyheten att de gynekologiska operationerna, 200 per år, upphör i Borgå sjukhus väcktes oron på nytt att sjukhusets framtid är hotad.

Det är bara två år sedan som Borgå BB stängdes efter en lång kamp.

Enligt chefsläkaren ska alla gynekologiska operationer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område centraliseras till Hyvinge och Helsingfors.

Samma dag får vi veta att Borgå sjukhus dessutom förlorar all makt över vuxenpsykiatrin.

Trenden att lägga ner de mindre enheterna och centralisera allt till de stora sjukhusen står allt klarare, inte minst efter Irmeli Hoffréns, sjukhusnämndens ordförande, uttalande. Hon säger till ÖN att sjukvårdsdistriktet HUS kör över de små sjukhusen och att nämndens åsikter inte har någon som helst betydelse. Bråttom är det också.

Låter det bekant? Under flera år kämpade östnylänningarna för att förlossningsavdelningen vid Borgå sjukhus skulle bevaras. Men förlossningarna på sjukhuset var för få och kampen förgäves. BB måste läggas ned för att frigöra resurser så att sjukhuset kan utvecklas, sades det då.

Kvinnorna var de stora förlorarna i kampen om Borgå BB. Resorna för att föda barn blev längre, otryggheten ökade och det fanns inte heller längre någon garanti att få föda på svenska. Samtidigt med BB stängdes den gynekologiska avdelningen.

Kvinnorna är förlorare också nu, när operationerna flyttas bort.

Ett av många argument för att stänga BB var att det var svårt att få specialister hit. Nu hör man om sjukskötare som söker sig bort eftersom arbetet har blivit så ensidigt att det är svårt att upprätthålla en mångsidig yrkeskunskap.

Sjukhusets attraktion som arbetsplats minskar också, och det kan bli svårt att locka läkare till den gynekologiska polikliniken, som man säger ska bevaras.

Det ena leder till det andra, och många frågar sig vilken nästa enhet är som har ett stängningshot hängande över sig.

Visionen som målades upp för östnylänningarna när BB stängdes var att Borgå sjukhus ska utvecklas och bli ett närsjukhus som betjänar östnylänningarna från vaggan till graven.

Den visionen gäller i alla fall inte de östnyländska kvinnorna, som i livets många skeden måste åka allt längre bort för att få vård.

Mikaela Nylander (SFP) konstaterar att sjukhusets profil har förändrats i och med att Borgå sjukhus i dag ger vård främst till äldre. Det är givetvis bra och vettigt att äldre har kvalitativ vård på nära håll, men visionen om ett sjukhus med vård för såväl unga som gamla håller inte streck längre.

Ännu har Borgå sjukhus en jour som är öppen dygnet om. Under kvällar, veckoslut och helger är jourpolikliniken vid Borgå sjukhus det enda jourhavande verksamhetsstället i hela Östnyland.

Men är det bara en tidsfråga innan akutpatienterna i stället måste åka till Helsingfors?

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning