Stadsstyrelsen i Lovisa avskedas – ny stadsstyrelse utnämndes omedelbart enligt manuskriptet

Tom Liljestrand är ny ordförande för Lovisas stadsstyrelse. Bild: Arkivbild

SFP:s fullmäktigegrupp hade helt uppenbart förberett ett effektivt manuskript för avskedandet av den nuvarande stadsstyrelsen i Lovisa, eftersom allt skedde enligt noterna och för en gångs skull utan diskussion.

Enligt det godkända förslaget blir landsbygdsföretagaren och agrologen Tom Liljestrand (SFP) ordförande för den nya stadsstyrelsen i Lovisa, med Stefan Thesslund fungerar som ersättare. Tom Liljestrand är ingen nykomling i kommunalpolitiken även om han hållit en låg profil de senaste åren. Han har också tidigare fungerat som ordförande i stadsfullmäktige. Som viceordförande föreslogs Arja Isotalo (SDP), och som andra viceordförande Juha Karvonen (Saml).

Att ärendet var väl förberett av SFP:s fullmäktigegrupp blev klart när fullmäktiges ordförande Otto Andersson cirka kl. 18.40 föreslog utnämnandet av en ny styrelse som ett nytt och brådskande ärende.

Orsaken till att frågan om stadsstyrelsens sammansättning ständigt dyker upp i rubrikerna är att stadsfullmäktige i Lovisa den 20 januari beslutade att tillsätta ett tillfälligt utskott som avses i 35 § i kommunallagen för att bereda ärendet om att återkalla stadsstyrelsen. Initiativet togs då av SFP:s fullmäktigegrupp som ville byta ut den dåvarande stadsstyrelsen mot en styrelse som bättre återspeglar de politiska förhållandena efter att stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén bytt parti och hoppat över till Samlingspartiet.

SFP har konsekvent hävdat att stadsfullmäktige i Lovisa stad efter kommunalvalet 2017 överenskommit sinsemellan om en politisk utdelning av platser i de olika förtroendeorganen, och att ordförandeskapet för stadsstyrelsen enligt den överenskommelsen tillkommer SFP.