Har klimatet redan förändrats?

Bild: Kristoffer Åberg