Här är listan på nya kyrkofullmäktige

VAL. Sammanlagt 384 församlingar valde förtroendevalda för perioden 2019-2022. Bild: Arkiv / Evy Nickström

Stig Bäcklund och Karin Karlsson hör till röstmagneterna i Borgå svenska domkyrkoförsamling. I den nya Agricolaförsamlingen sticker till exempel Görel Engström och stadens numera pensionerade utvecklingsdirektör Sten Frondén ut.

När resultaten från församlingsvalet har klarnat står det klart att valdeltagandet var 14,4 procent, medan 16 procent röstade i Borgå stift. Sammanlagt 384 församlingar valde förtroendevalda för perioden 2019-2022.

I Borgå stift finns det 53 församlingar i början av nästa år, av dem höll 41 församlingar val. I sexton församlingar var lika många kandidater uppställda som det finns platser att fördela.

De aktivaste väljarna i Borgå stift hittar man i Esse där nästan 47 procent av församlingsmedlemmarna röstade, meddelar Kyrklig tidningstjänst. Den församling som höjde sitt deltagande mest i stiftet är Replots församling där 26,9 procent av de röstberättigade medlemmarna gick till valurnorna, vilket kan jämföras med 15,2 procent för fyra år sedan.

Valdeltagandet i Borgå svenska domkyrkoförsamling landade på 15,3 procent, i Agricola svenska församling på 19,8 procent och i Sibbo svenska församling på 12,1 procent.

valets webbplats kan man välja församling och titta vilka kandidater som enligt de preliminära uppgifterna har blivit invalda. Församlingarnas valnämnder godkänner resultatet senast på onsdag, efter det finns resultatet även på församlingens officiella anslagstavla.

Borgå svenska domkyrkoförsamling

Karin Karlsson

Stig Bäcklund

Stefan Vikström

Marina Uddström

Anna Henning-Lindblom

Nicolina Grönroos

Andreas Ahlfors

Benita Ahlnäs

Linda Wahrman

Marcus Henricson

Charlotta Eriksson

Ove Blomqvist

Marit Björkbacka

Henrika Lemberg

Agricola svenska församling

Görel Engström

Bertel Mårtenson

Mia Aitokari

Sten Frondén

Thomas Rosenberg

Mona Lindlöf

Tove Heinonen

Thérèse Meriheinä

Mikko Suominen

Karl-Magnus Lindfors

Leif Andersson

Britta Dromberg

Gun Monto

Bengt Wahlroos

Niklas Turku

Sibbo svenska församling

Carola Juselius

Ingela Lindholm

Anders Backström

Ann-Britt Gustafsson

Caj-Gustav Lydman

Sven Gustav Åström

Tom Wickholm

Magnus Engblom

Vidar Lindqvist

Hans Lampenius

Paula Lönnroth

Ingeborg Wickholm