Här är FNB:s gymnasiejämförelse

Bild: Timo Aalto

De svenskspråkiga gymnasierna