Här är årets medarbetare, årets chef och årets Må bra-koordinator inom Borgå stad

Här är hela gänget av anställda inom Borgå stad som uppmärksammades på tisdagen. Bild: Borgå stad

Den belönade trion är skolsekreterare Leena Westerlund vid Keskuskoulu, speciallärare Anne Rytilahti och Saija Männistö inom koncernledningen.

Även årets arbetsplats utsågs, och i år är det stadens ledningsgrupp för exceptionella förhållanden som får beröm. Det är stadens personal som föreslår vilka som ska få hedersomnämnanden och stadens arbetarskyddskommission väljer bland förslagen.

Valet av årets medarbetare Leena Westerlund motiveras med att hon har skött sitt arbete som Keskuskoulus skolsekreterare, utvecklingsprojekt och sitt uppdrag som operatör för Primus- och Wilma-systemet förtjänstfullt och utmärkt.

Årets chef Anne Rytilahti är alltid på plats för sina medarbetare och stöder i alla situationer. Till henne kan man ärligt berätta allt, både ris och ros som gäller arbetet eller vad som helst. Hon dömer ingen och bemöter alla som individer. Särskilt under svåra tider är hon alltid anträffbar eller tar kontakt om man inte kan svara på samtalet.

Må Bra-agent Saija Männistö uppmuntrar var och en att röra på sig. Hon ser till att personalen informeras väl om motionsutbudet. Hon rör sig aktivt, vilket uppmuntrar också andra.

Borgå stad belönar årligen årets medarbetare, årets chef och årets Må Bra-agent samt årets arbetsplats.

Stadens personal kan årligen föreslå vilka som ska få hedersomnämnanden och stadens arbetarskyddskommission väljer dem bland förslagen.

I år utdelades hedersomnämnandena på tisdagen den 27 oktober på Konstfabriken. Föreläsningen på Må bra-eftermiddagen hölls i år av basketbollandslagets tränare Henrik Dettman med temat Teamets livskraft skapar arbetshälsa.

På grund av coronarestriktioner direktsändes tillställningen till personalen via en strömningstjänst.

Årets arbetsplats stadens ledningsgrupp för exceptionella förhållanden har skapat och ökat trygghetskänsla både hos stadens personal och invånare. Den har skapat förståelse för att de exceptionella förhållandena återspeglar sig i stadens alla tjänster och därigenom i anställda.

Mer läsning