Hanna vårdar sin man – hon och andra närståendevårdare har nu en tung tid

HEMBESÖK. Berit Söderlund jobbar tillsammans med familjer där en närståendevårdare ofta sköter sin sjuka äkta hälft. Bild: Kristoffer Åberg

Coronakrisen drabbar oss alla, men olika hårt. Närståendevårdarna hör till de större förlorarna, de har inte längre möjlighet till avlastning som förr. I Borgå går man in för timvikarier, en sådan är Berit Söderlund som ger kunderna både vård, pratstunder, utevistelse och till exempel en möjlighet att baka örfilar.

Före mitten av mars kunde närståendevårdare i Borgå få avlastning till exempel så att den vårdbehövande besökte dagverksamheten eller fick intervallvård. Närståendevårdaren fick då tid för sig själv,...