Häng med på pilgrimsvandring i Spanien

VANDRING. Mikael Grönroos har erfarenhet av att pilgrimsvandra till Santiago de Compostela. Tillsammans med Milja Westerlund leder han en vandringsgrupp som träffas regelbundet med en pilgrimsvandring i april som mål. Bild: Isabella Munck

Santiago de Compostela, det är målet som hägrar för medlemmarna i pilgrimsvandringsgruppen som redan mötts några gånger i Sibbo. De förberedande träffarna fortsätter över vintern, och fler hugade vandrare får rum.

– Alla som är intresserade av att göra en pilgrimsvandring i sällskap med oss kan haka på. Man behöver inte höra till kyrkan, till Sibbo svenska församling eller ens vara Sibbobo för att delta, säger...