Handledning kan förebygga kriser i arbetsgemenskapen

När en förändring orsakar stress på arbetsplatsen eller ett nytt team bildas kan det vara svårt att hitta arbetsro i vardagen. Då kan man vända sig till en arbetshandledare. På tisdag firas den nationella dagen för arbetshandledning för första gången.

Arbetshandledning är ett redskap för att utveckla själva arbetet och gemenskapen på arbetsplatsen. Om man står inför en större förändring som väcker osäkerhet, en flytt eller en omorganisering kan man ha hjälp av att jobba med en arbetshandledare.

Under den första nationella dagen för arbetshandledning ska arbetshandledarna föra fram vad arbetshandledning går ut på. Bodil Mickels i Borgå är arbetshandledare och betonar den breda nyttan arbetsgemenskapen kan ha av att anlita en arbetshandledare.

Arbetshandledning innebär att en stödande och utvecklande process där yrkesverksamma, ledare och förmän, arbetsgrupper och hela arbetsplatser utforskar och lär sig om sitt eget arbete och samarbete.

Arbetshandledning är en möjlighet att behandla arbetsrelaterade erfarenheter, känslor och utmaningar och att få nya perspektiv på dem.

Med klart definierade målsättningar lyckas arbetshandledningen bäst.

En handledningsprocess fortgår över en avtalad tidsperiod, ofta ett halvt eller ett år.

Arbetshandledning är konfidentiell och arbetshandledaren binds av tystnadsplikt.

Källa: www.suomentyonohjaajat.fi

– Det är fråga om att få hjälp med att reflektera och spegla arbetsuppgifterna och såväl sitt eget som hela teamets beteende. Det fina är att man kan skräddarsy arbetshandledningen så att den passar för det behov som finns på just den arbetsplatsen, säger Mickels.

Arbetshandledaren arbetar med hela grupper, delar av grupper och enskilda personer beroende på kundens målsättningar och önskemål.

– Många tror att man bara kan vända sig till arbetshandledaren om det finns problem. Arbetshandledning kan hjälpa till med att lösa problemen, men fungerar också utmärkt som en del av utvecklingen av arbetet och arbetsgemenskapen och för att finslipa samarbetet.

Utnyttjar man arbetshandledning i preventivt syfte kan man enligt Mickels ha ännu större nytta av hjälpen.

Utbildningen till arbetshandledare är en tilläggsutbildning för någon som redan har en annan utbildning som grund. Det finns flera olika referensramar – en del arbetar lösningsinriktat, andra med en sociodynamisk gruppapproach och därmed varierar också metoderna, från diskussioner och dialoger till olika kreativa metoder.

Föreningen Suomen työnohjaajat ry fungerar som takorganisation för arbetshandledarna. På föreningens hemsidor www.suomentyonohjaajat.fi finns mera information.