Handikappråd slår larm om hotellrum

TILLGÄNGLIGHET. Skamlöst, tycker handikapprådet om inkvarteringsläget i Borgå. Bild: Okänd

I Borgå finns inte ett enda hotell- eller inkvarteringsrum som fyller kraven på tillgänglighet. Det påpekar handikapprådet i ett öppet brev till alla berörda.

Rådet framhåller att också ingångarna och åtminstone en del av de allmänna lokalerna bör vara tillgängliga på olika sätt, det räcker inte enbart med att beakta människor i rullstol. Svårt funktionshindrade som är helt beroende av assistent, måste också kunna övernatta i hotellrum med direkt förbindelse till det rum assistenten finns.

Handikapprådet anser det nuvarande läget vara skamlöst i synnerhet som Borgå marknadsför sig som en turism- och kongresstad.

– Vi hoppas att saken åtgärdas åtminstone delvis redan till nästa turismsäsong, sägs det i skrivelsen.

Rådet konstaterar också, att en funktionshindrad sällan rör sig ensam. Om lämplig service inte finns, vänder sig hela familjen eller gruppen till någon annan serviceproducent. Då går hotellet miste om inkomster.

Företag uppmanas gå in på exempelvis invalidförbundets webb, där det finns information om tillgängliga lösningar.

Handikapprådet ger gärna goda råd och medlemmarna är också villiga att personligen kolla olika förbättringsbehov och projekt.