Han tar sin nya arbetsplats i besittning

PÅ BALKONGEN. Jan D. Oker-Blom tillträder som stadsdirektör i Lovisa i början av december. Bild: Kristoffer Åberg

Vi träffar Lovisa stads nya stadsdirektör Jan D. Oker-Blom i Lovisa, i Rådhuset.

– Här ute kan man sitta och dricka kaffe, för att få de rätta visionerna. Synd bara att man inte kommer direkt till balkongen från mitt rum.

Balkongen utanför gamla fullmäktigesalen i Rådhuset har senast använts av ett gäng duvor, verkar det som. Men där ryms mycket väl ett litet bord och några stolar. Eller så går den nya stadsdirektören ut på torget och sätter sig tillsammans med sina stadsbor i något av torgcaféerna.

Än så länge är vardagen i Lovisa helt obekant för Jan D. Oker-Blom.

– Men om jag ska bli överraskad av något i staden och i mitt nya uppdrag så kommer den överraskningen nog senare, när jag har jobbat här en tid.

Oker-Blom kommer att tillträda sin nya tjänst om en dryg månad.

– Jag siktar på att börja fredagen den första december.

En annan av de sökande till tjänsten, Tiina Keskimäki, har överklagat stadsfullmäktiges val av stadsdirektör.

– Det kan betyda att valet är villkorligt under den tid frågan behandlas av domstol. Men det hindrar mig inte från att jobba. Jag har sagt upp mig från min nuvarande tjänst och jag kommer till Lovisa i vilket fall som helst.

Kalendern fylls

Oker-Blom har redan en bostad i Lovisa. Familjen, frun och en dotter i lågstadieåldern, flyttar ännu inte från Helsingfors.

– Vi får se hur det blir längre fram.

Mer än så vill han inte diskutera sin kärnfamilj, och sina Lovisarötter vill han inte heller kommentera, i den här intervjun. Släktskapet med Lovisaredaren Ragnar Nordström, 1894-1982, har analyserats sönder och samman i andra sammanhang.

Än så länge har Oker-Blom endast gjort några kortare nedslag i stadshuset.

Kärnkraft är ett bra energialternativ när man ser till de möjligheter som finns i dag.

– Jag har tagit del av ett pensioneringskaffe, träffat de ledande tjänstemännen och deltagit i en del interna möten.

– Men redan nu börjar kalendern för december vara rätt så välfylld. Jag ska träffa grannkommunernas direktörer, näringslivets företrädare och besöka skolorna. Skolmaten ska jag också smaka på, närmat intresserar mig.

Kärnkraftverken ska få ett besök liksom alla stadens många byar.

Fortsatt kärnkraft

Driftstillstånden för kärnkraftverken på Hästholmen går ut 2027 och 2030. På Fortum har man signalerat att det är möjligt att ansöka om tilläggstid, fem eller tio år, men att det är osannolikt att man bygger nya anläggningar på holmen.

Som stadsdirektör är Oker-Blom beredd att jobba hårt för att säkra kärnkraftsproduktionen i staden på längre sikt.

– Jag ska göra allt jag kan. Nationalekonomiskt är det huvudlöst att inte använda sig av den infra som redan finns.

– Kärnkraft är ett bra energialternativ när man ser till de möjligheter som finns i dag. Visst ska vi satsa på förnyelsebart men kärnkraft är bättre än fossilt bränsle.

Oker-Blom har alltid varit positiv till kärnkraft, också som SFP-politiker.

Mjuka metoder

I Lovisa tog man på våren 2016 ett historiskt beslut och valde att bevara alla byskolor.

– För mig är det är ett politiskt beslut som står fast, säger Oker-Blom. Det är en typisk politisk linjedragning som jag inte genast kommer att ifrågasätta.

– Som stadsdirektör och som förälder ser jag mer på den pedagogiska biten än på den ekonomiska. Det är lärarkåren, utbildningsväsendet och föräldrarna som måste avgöra om de små byskolorna klarar av den pedagogiska utmaningen.

– Jag har full förståelse för att man vill ha kvar sin närskola. Däremot måste man bedöma vad man eventuellt betalar pedagogiskt.

Ett annat beslut som den nya stadsdirektören ska leva med är organisationsförändringen. De ledande posterna i Lovisa blir färre och personalstyrkan som helhet ska granskas kritiskt.

– Så långt det är möjligt vill jag satsa på mjuka metoder, som pensionering och att i första hand avsluta visstidskontrakt, säger Oker-Blom.

– Det är sällan bra för organisationen att ta till drastiska metoder. Om invånarantalet ens är litet växande är det lättare att justera personalstyrkan.

Visioner

Antalet invånare i Lovisa har minskat under en lång följd av år, inte dramatiskt, men någon tillväxt har man inte sett till. Det ska det bli ändring på.

– Viktigast bland mina visioner om framtiden är just tillväxten, säger Oker-Blom.

– För att locka nya invånare måste vi satsa på infrastrukturen och ge tillräcklig service.

Det finns trender i dagens samhälle som Lovisa kan utnyttja i sin marknadsföring. Hit hör satsningen på lokalproducerat och på miljön.

– Dessutom ger urbaniseringen Lovisa pluspoäng, säger Oker-Blom. Vi hör till Nyland, vägförbindelserna är goda. Lovisa är en stad dit till exempel litet äldre personer gärna flyttar. Service finns på kort avstånd.

– Det förändrade arbetslivet, med mer projektarbete och mer distansarbete gynnar Lovisa som erbjuder bra och förmånligt boende på rimligt avstånd från huvudstaden.

Oker-Blom aviserar en specialsatsning på företagsamheten.

– Nya företag ska etablera sig i Lovisa, företag som ger arbetsplatser, skatteintäkter, aktivitet och service. Vi kan satsa på fem olika fronter: på träbyggande, på hamn, varv och sjöfart, på energikunnande, på lokalproducerat och miljö och på att erbjuda små innovativa företag goda utrymmen och väl fungerande nätförbindelser.

SATSAR PÅ TILLVÄXT. Lovisa måste få fler invånare och fler arbetsplatser och Jan D. Oker-Blom lovar att göra allt under de följande sju åren för att vända den nuvarande trenden. Bild: Kristoffer Åberg

Partibok eller inte

SFP får en än starkare ställning i staden, med enkel majoritet i fullmäktige och med en känd SFP:are som stadsdirektör.

– Det är politiskt klokt av majoritetspartiet att samarbeta med alla andra, säger Oker-Blom. Också som stadsdirektör ska jag förstås kunna samarbeta med vem som helst.

Republikens president river partiboken när han tillträder, för att vara hela landets president. Hur gör en stadsdirektör?

– För mig är partitillhörigheten inget absolut villkor, säger Oker-Blom. Jag kan mycket väl tänka mig att avstå från partiboken.

– Viktigare är att hålla fast vid maktens tudelning här i staden. Det är politikerna som står för visionerna och strategin, och som stadsdirektör ska jag verkställa deras beslut.

Stadens bästa

Vi kommer fram till den konflikt som i våras ledde till att tidigare stadsdirektören Olavi Kaleva sade upp sig. Efter en längre tid av meningsskiljaktigheter med den högsta politiska ledningen blev en markaffär droppen som fick bägaren att rinna över. Kaleva vägrade bereda ett markköp.

Jag böjer mig för order, speciellt om det är upprepade entydiga order

Hur hade du själv gjort i motsvarande fall?

– Jag böjer mig för order, speciellt om det är upprepade entydiga order, säger Oker-Blom. Visserligen har jag ett tjänstemannaansvar att säga min egen åsikt, men det är inte klokt att sätta sig emot det som den politiska ledningen för fram.

Kaleva har sagt att hans primära uppgift var att verka för stadens bästa, att tomtpriset var för högt.

– Men politikerna jobbar ju också för stadens bästa. Och ibland är det svårt att veta vad som verkligen är det bästa för staden.

– Se på Guggenheimbeslutet i Helsingfors, där hälften av fullmäktige ansåg att det skulle vara en god affär för staden och bara litet fler ansåg att det var en dålig affär.

Själv röstade Oker-Blom för ett Guggenheimmuseum när det begav sig.

Lägre tröskel

Budgeten för 2018 är inget som den nya stadsdirektören kommer att kunna påverka.

– Men det gläder mig att man inte föreslår en höjning av skatten. Lovisa har ju klarat sig bra under de senaste åren, med överskott. Det ser bra ut.

Jan D. Oker-Blom ser sig omkring i den gamla fullmäktigesalen där vi suttit under intervjun.

– Det här är ett fint hus, men kunde kanske litet piffas upp.

– Rådhuset är ganska svårtillgängligt för den vanliga Lovisabon. Jag är medveten om säkerhetsaspekterna, men tror att vi kan göra tröskeln litet lägre för dem som vill träffa stadens tjänstemän.

Född 1975.

Politices magister 2003.

MBA från Aalto-universitetet 2007.

Har jobbat bland annat med företagsfinansiering och med startup-företag.

Senast i fem år vd för Finnish Business Angels Network som två gånger premierats som bäst i Europa.

Vide ordförande för SFP 2002-2007.

17 år ledamot, ordinarie och ersättare, i stadsfullmäktige i Helsingfors.

6 år medlem i stadsstyrelsen i Helsingfors.

Därtill många kommunala uppdrag och bland annat tidigare styrelsemedlem i Helsingfors Hamn.

Styrelseordföranden-vill-forklara-och-ga-vidare

Mer läsning