Hamnhuset fungerar dåligt som skola

Skola i Hamnhuset i Valkom var ingen bra lösning, tycker föräldrar till elever på trean och fyran. Arkivbild. Bild: Tor Wennström

Dålig luft, otrygga miljöer och för få undervisningstimmar. Lovisaföräldrar kräver att barnen flyttas från Valkom till centrum.

Föräldrarna till elever i årskurserna 3 och 4 i Harjurinteen koulu vädjar till Lovisa stadsstyrelse att så snabbt som möjligt flytta eleverna från Hamnhuset i Valkom till barackskolan i stadens centrum.

Föräldrarna upplever att undervisningen för närvarande inte uppfyller lagens krav och bryter mot barnens rätt till en jämlik och god undervisning, och att undervisningsmiljön inte är trygg.

Antalet undervisningstimmar är lägre än minimikravet, matserveringen arrangerad på ett opraktiskt och otryggt sätt, och klassrummens ventilation är inte dimensionerad för antalet elever, vilket leder till dålig och unken luft. Koldioxidhalterna är alldeles för höga, och det hjälper inte att vädra, säger föräldrarna.

I en namninsamling på adressit.com ställer sig 59 föräldrar bakom namninsamlingen och initiativtagaren Suvi Leppänen berättar att hon fått beskedet att frågan kommer att behandlas i stadsstyrelsen på måndag.

– I dag (torsdag) mäter staden koldioxidhalten i klassrummen, uppenbarligen för att få information inför måndagens möte.

Leppänen säger att det klokaste nu skulle vara att skaffa fler baracker.

– Om det blir back i stadsstyrelsen kommer vi att lämna ett klagomål till Regionförvaltningsverket eller JO. Men det innebär i så fall att en lösning antagligen kommer först när läsåret närmar sig sitt slut.