Hamnavtalet skrevs under

Efter att besvärstiden gick ut blev det dags att skriva under avtalet mellan Lovisa hamn och Helsingfors hamn.

Avtalet skrevs under på måndagen och går ut på att Helsingfors hamn köper sextio procent av Lovisa hamns aktier. Affären godkändes redan tidigare, men kunde formellt skrivas under först efter att besvärstiden gått ut. Aktierna övergår till den nya ägaren i början av 2017.

I och med köpet får Lovisa hamn en ny ägare och större resurser för att utveckla verksamheten. Helsingfors hamn får å sin sida en möjlighet att utveckla sin verksamhet utanför passagerar- och bulktrafiken.

– Goda trafikförbindelser till Lovisa hamn och bra läge i närheten av huvudstadsregionen erbjuder goda möjligheter att utveckla hamnverksamheten, säger Kimmo Mäki, vd för Helsingfors hamn,

Affären påverkar inte personalstyrkan för någondera part.