Halva dagen gratis för Lovisas femåringar

SMÅBARNSPEDAGOGIK. Femåringarna i Lovisa tas i augusti med i det statliga försöket med 20 veckotimmar avgiftsfri förskola. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Lovisa deltar i undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik.

Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik i Lovisa förverkligas som verksamhet i enlighet med lagen för småbarnspedagogik och omfattar alla barn som är födda år 2014.

20 veckotimmar småbarnspedagogik blir avgiftsfria för femåringarna under tiden från den första augusti i år till och med den sista juli 2020.

Föräldrarna behöver inte göra om sina dagvårdsansökningar, placeringsbesluten för barn födda 2014 inom kommunal småbarnspedagogik korrigeras automatiskt utifrån antalet timmar som vårdnadshavarna meddelat.

Minskade intäkter

Verksamhetstiden är i huvudsak mellan klockan 9 och 13. Om tiden inom småbarnspedagogiken överskrider 20 h/vecka, faktureras överskridande del enligt reserverad tid.

Om barnets närvaro bestäms utifrån föräldrarnas arbetstider och barnet är närvarande, förutom dagtid också på kvällar, nätter och veckoslut, räknas 20 avgiftsfria timmar från den reserverade tiden per vecka.

Enligt de beräkningar som tjänstemännen har gjort minskar intäkterna för klientavgifter inom småbarnspedagogiken med 72 000 euro på grund av försöket. Staten ersätter 40 procent av de förlorade avgifterna.

Mer läsning