Hälsovårdsräkning irriterar i Lappträsk

ÖVERRASKAD. Kommundirektör Tiina Heikka efterlyser nu bättre informationsgång mellan kommunerna. Bild: Kristoffer Åberg

Lovisas räkning för social- och hälsovårdstjänsterna gick 418 000 euro över budget. I Lappträsk kom det som en överraskning.

Frågan behandlades senast i Lappträsks kommunstyrelse där man valde att inte godkänna det svar som Lovisa gav i fråga om ärendet.

Frågan blev aktuell när räkningen för de social- och hälsovårdstjänster som Lappträsk köper av Lovisa överraskande blev 418 000 euro dyrare än beräknat för 2016. Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka säger att summan kom som en total överraskning och att man nu föreslagit ett möte med representanterna i Lovisa för att reda ut situationen.

– Vi fick svaret från Lovisa, och ber nu om vidare förklaringar på vissa punkter. Det viktigaste är att vi borde varnas på förhand om summan blir så där mycket större.

Till saken hör att Lappträsk bygger sin budget utgående ifrån ansvarskommunen, Lovisas, kostnadsuppskattning.

Heikka beskriver det som ohållbart att man bett om en produktifiering av tjänsterna redan när avtalet slöts, men att något sådant ännu inte genomförts.

– Vi tycker att det borde finnas klara produkter med tydliga priser.

För Lappträsks del är 418 000 euro en jättelik summa, där Heikka påpekar att en höjning av skattesatsen med en procentenhet innebär en summa på 350 000 euro.

Oavsett har man enligt Heikka inget annat alternativ än att betala, men man vill nu diskutera situationen med Lovisa.

– Vi vill ha klarare svar, och dessutom öppna en diskussion om hur vi går vidare. Det kan inte fortsätta så här.

Loviisan Sanomat var först med nyheten.

Mer läsning