Hälsovården borde vara avgiftsfri

Livet är orättvist. Alla har inte samma förutsättningar. Men alla har rätt till vård. För att alla ska ha möjlighet att ta till sig denna vård bör vården även vara avgiftsfri. Och den bör kunna garanteras inom en vecka.

Människor blir inte sjukare bara för att hälsovården är gratis. Dock skulle de förhoppningsvis söka sig till vård i ett tidigare skede och därmed skulle svårare sjukdomstillstånd ofta kunna undvikas. Initialt när hälsovårdsavgifterna slopas kan kostnaderna (för välfärdsområdet) öka. Men samtidigt skulle den allmänna folkhälsan sakta förbättras och då tror jag att kostnaderna snabbt skulle stabiliseras och till och med bli lägre än i dag. Win-win med andra ord.

Jolanta Lundgren VF, Sibbo