Hälsorådgivning på campus

ILONA. Ny hälsorådgivning flyttar till campus i Borgå. Bild: Stina Jäderholm

Under åtta torsdagar i rad ges goda råd om näring, motion och mentalt välbefinnande.

På lördagen öppnade den nya hälsopunkten Ilona i campus på västra åstranden, Konstfabriksgatan 1 i Borgå.

Från och med den här veckans torsdag är det fritt fram för alla som är intresserade av information om hur man kan leva ett mer hälsosamt liv att söka sig till den nya hälsomottagningen, utan tidsbeställning. Mellan klockan 9 och 12 kan man få personliga råd och mellan 13 och 14.30 blir det gruppverksamhet.

– Vår målgrupp är vuxna och seniorer, säger studerande Sanna-Kaisa Pietiläinen. Men alla är välkomna.

Det är yrkeshögskolan Laureas hälsovårdar- och sjukskötarstuderande som står för rådgivningen vid hälsomottagningen. Satsningen är en del av det så kallade PALO-projektet som görs i samarbete med Borgå stad och med utvecklingsbolaget Posintra.

En viktig del av projektet är också att hjälpa och ge goda råd så att så många som möjligt ska kunna utnyttja de hälsotjänster som finns i elektronisk form på nätet. Här finns till exempel nätsidorna apuhaku.fi, omahoitopolut.fi och kanta.fi som kan ge värdefull information.

Öppna för önskemål

Gänget bakom Ilona kommer också att dela med sig av sina kunskaper i Rodret, som finns i Äppelbackens servicecentrum och ger vägledning åt Borgå stads äldre invånare. Dessutom är det meningen att verksamheten senare ska bli mobil och söka sig ut och träffa sina målgrupper i deras egen vardag.

– Konceptet är långt ifrån färdigt utvecklat, säger lektor Erja Annola. Vi lär oss mer under projektets gång och vi är öppna för respons och önskemål. Vi finns här för er och för att ge er en god vardag.

Utvecklingschef Päivi Mäkimartti från Borgå stad talade vid öppningsceremonin. Hon underströk att det är mycket viktigt för Borgå att staden har högklassiga utbildningsanstalter, som Laurea.

– Rådgivningspunkten Ilona blir en ny läromiljö för de studerande och vi är glada över samarbetet. Ilona blir en naturlig del av hälsoutbudet i Borgå.

Vårdroboten Zora

Roboten Zora var ett av lördagens dragplåster. Zora används i många olika sammanhang, inom vården, men också inom utbildningen.

Zora kan både tala och röra på sig.

– Roboten lämpar sig bra bland annat när barn rehabiliteras, säger företagaren Rauna Sirkkola från bolaget som har tagit Zora till Finland. Men också sådana äldre personer som det annars är svårt att få kontakt med kan öppna sig för Zora och berätta om sina problem för den lilla roboten.

Zora är faktiskt oväntat liten, kanske sextio centimeter hög.

– Just för att den är så liten upplevs den inte som skrämmande, säger Sirkkola. Och Zora är uttryckligen ett hjälpmedel, det är inte meningen att roboten ska ses som något som kan ersätta vanliga vårdare.

Roboten har skapats och utvecklats i Belgien. En robot kostar 16 500 euro och det finns fyra stycken Zora i Finland i dag.

– Vårdbolaget Attendo har en robot som används inom äldrevården, säger Sirkkola. Lahtis stad har en robot som används både av barn och av seniorer. Helsingfors stad äger två robotar som används i skolorna när man undervisar i robotik.

Mer läsning