Hälsomyndigheterna informerar om coronaläget – ny strategi ska effektivare hindra spridningen

Hälsomyndigheterna informerar i dag om nya sätt att stoppa coronaspridningen. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Regeringen uppdaterade sin testningsstrategi i onsdags.

I dag, torsdag, ordnar Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd sitt veckovisa informationstillfälle där de berättar om hur coronasituationen ser ut i landet.

Under tillfället informerar hälsomyndigheterna bland annat om det epidemiologiska läget och vaccineringarna.

Dessutom ska man informera om den uppdaterade strategin för testning. På onsdagen uppdaterade regeringen strategin. Målet är att snabbare identifiera nya fall av smitta, smittkedjor och virusvarianter för att effektivare kunna förhindra att coronaviruset sprids.

Senast strategin uppdaterades var i augusti.

Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, medicinalrådet Anni Virolainen-Julkunen vid ministeriet och direktör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd deltar i informationstillfället.