Hallbyggen på flygplatsen i Pyttis avbröts – kommundirektören skriver bloggtext

MOTVIND. Flygplatsen i Pyttis har drabbats av flera motgångar. Nu sätter förvaltningsdomstolen stopp för hallbyggen. Bild: Max Nyberg

Östra Finlands förvaltningsdomstol har avbrutit ett hallprojekt på flygplatsen i Pyttis. Av de tre planerade hallarna är en så gott som färdigt byggd. Kommundirektör Jouni Eho vill ännu inte uttala sig utan säger att han kommenterar saken i sin blogg senast på måndagen.

Kommunens övervakningsutskott har gett tillstånd att starta de aktuella byggarbetena trots att förvaltningsdomstolen ännu inte hunnit behandla besvär som kommit in. Domstolen är inte tillfreds med förfarandet och hallarbetena får inte fortsätta förrän beslut fattats. Kymen Sanomat var först ute med nyheten.

Det är föreningen Luonnollisesti Pyhtää som överklagat. Man anser bland annat att det oplanerade områdets markanvändning måste klargöras innan byggande i större skala kan tillåtas.

Gäller enbart hallarna

Företaget Redstone Aero driver flygplatsen, som redan är färdigt byggd. Förvaltningsdomstolens beslut gäller alltså enbart hallbyggena, inte själva flygplatsen. Det handlar om tre hallar på cirka 300 kvadratmeter var. Också kommunens byggnadsinspektör har anmält avvikande åsikt med anledning av övervakningsutskottets beslut.

Flygplatsprojektet har inte varit speciellt lätt att förverkliga. Många kritiska röster har höjts på vägen. Men verksamheten kommer att utvecklas och fortsätta. Det uppger Redstone Aero.

ÖN har upprepade gånger försökt få tag på Jouni Eho, som enligt andra i kommunen är den enda som närmare kan uttala sig om fallet.

På torsdagsförmiddagen konstaterar han i ett sms att han inte har någonting att säga för tillfället.

– Jag förebereder en bloggtext som kan läsas senast på måndagen.

ÖN skrev ett längre reportage om projektet i september 2018. Här kan du läsa det.

Mer läsning