Hållbara beslut behövs om skolorna i Borgå

Om vi vill garantera skolor på båda språken på landsbygden i östra Borgå också på längre sikt är ett tvåspråkigt bildningscentrum den enda hållbara lösningen.

Ännu för tio år sedan fanns det åtta skolor i östra och södra Borgå. I Illby fanns Illby skola och Ilolan koulu, i Ebbo Ebbo skola och Epoon koulu, Sannäs skola, Kråkö skola, Grännäs skola och Pellinge skola.

2010 stängdes Illby skola, Ebbo skola och Pellinge skola. Eleverna flyttades dels till Vårberga, dels till Sannäs och Grännäs skolor. Skolorna i Grännäs och Kråkö verkade i gamla fastigheter i dåligt skick och under förra fullmäktigeperioden fördes det livliga diskussioner om vad som skulle ske med skolorna. Ett av alternativen var att bygga ett tvåspråkigt bildningscentrum i Bjurböle för eleverna från Grännäs, Kråkö och de finska eleverna på området, eventuellt också från Epoon koulu. Bjurböle ansågs bäst eftersom det låg vid en knutpunkt mellan dessa tre skolors elevupptagningsområden och antalet finskspråkiga elever i trakterna kring Grännäs var för lågt för att försvara en tvåspråkig placering där. Situationen motsvarade i mycket den vi nu har i östra Borgå och då som nu gick diskussionerna heta, men man lyckades ändå inte hitta enighet kring placeringen. Kompromissen blev inget bildningscentrum utan Grännäs skola fick en ny byggnad, Epoon koulu fortsatte som förr medan den stora förloraren blev Kråkö skola, som också den lades ner och eleverna flyttades till Vårberga skola.

Det har inte hunnit gå många år och nu riskerar Epoon koulu att läggas ner eftersom elevantalet är så lågt att det såväl pedagogiskt som ekonomiskt inte längre är försvarbart. Eventuellt kan eleverna då flyttas till ett nytt tvåspråkigt bildningscentrum i östra Borgå men om ett sådant inte byggs går det som för barnen i Kråkö, de flyttas troligen in till centrum. Vad händer den dagen Ilolan koulu eller Sannäs skola blir för små? Det är inte svårt att sia, riktningen blir nog centrum också där.

Om vi vill garantera skolor på båda språken på landsbygden i östra Borgå också på längre sikt är ett tvåspråkigt bildningscentrum den enda hållbara lösningen. Som enskilda enspråkiga enheter är skolorna mycket sårbarare och risken att de tvingas läggas ner mycket större, än om de verkar i en gemensam byggnad. Ett tvåspråkigt bildningscentrum är mer kostnadseffektivt att både bygga och driva och möjligheterna till mer samarbete mellan skolorna påverkar också innehållet positivt. Visst känns det enklare, som i Bjurböle-diskussionen på sin tid, att också nu kompromissa genom att bevara både Ilolan koulu och Sannäs skola och den lösningen fungerar säkert bra på kort sikt. Men då måste vi beslutsfattare också våga vara tydliga och föra fram vilka risker ett sådant beslut har på lång sikt för skolornas livskraft och för invånarna i området. Osäkerheten kommer att bestå och det kan också påverka inflyttningen, men också den pedagogiska utvecklingen och rekryteringen av lärare negativt.

Det här är skälen till att jag stöder ett bildningscentrum inkluderande klasserna 1-6 på finska respektive svenska i östra Borgå. Gärna kunde också förskola på båda språken ingå. Också för mig är placeringen ingen lätt fråga, då det finns argument för båda nu aktuella placeringsalternativ, men ur helhetssynpunkt ser jag att ett bildningscentrum i Sannäs betjänar hela det stora området bäst.

Catharina von Schoultz Bildningsnämndens ordförande, SFP Borgå

Mer läsning