Hallarna i Kokon repareras

ANVÄNDNINGSFÖRBUD. Den så kallade ungdomshallen stängdes i höstas och får inte användas innan takkonstruktionen är åtgärdad. Bild: Kristoffer Åberg

Det ser ut som om taken på ungdomshallen och Aurorahallen i Kokon repareras. Staden har slutit ett preliminärt avtal med Helsingforsföretaget Hovisuunnittelijat Oy om arbetet. I mitten av oktober kan takreparationerna på båda hallarna vara färdiga.

Lagom till nästa säsong borde både Aurorahallen och ungdomshallen i Kokon vara klara att börja användas igen. Staden har äntligen hittat en entreprenör för de nödvändiga takreparationer som måste göras.

– Företaget Hovisuunnittelijat har reparerat liknande hallar tidigare. Vi hade kontakt med dem redan tidigare och bad dem redan då lämna anbud på jobbet, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Staden lade ut takreparationerna på offert i mars men inget anbud lämnades in. Avtalet med Hovisuunnittelijat och företagets samarbetspartners har nu gjorts direkt. Företaget har lovat att hallarna står klara att börja användas igen före 13 oktober.

FÅR ANVÄNDAS. Aurorahallen får användas tills vidare även om taket är dåligt. Bild: Kristoffer Åberg

Alternativ metod

En orsak till att det är just Hovisuunnittelijat som nu reparerar talen är att de använder en alternativ metod.

– Man svetsar inte varje dålig del i den gamla konstruktionen utan höjer hallarna med 1,2 meter för att förstärka taket, säger Boström.

Det blir som en ny konstruktion på den gamla bärande konstruktionen. Kostnaderna för att reparera taken är 1,5 miljoner euro.

– Det är ett skäligt pris för att reparera taken på de två hallarna, tycker Boström.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula sade i en intervju för tidningen Östnyland för en dryg vecka sedan att det kan löna sig att bygga nya hallar i stället för att reparera ungdomsishallen och Aurorahallen.

– Vi har utrett båda alternativen jämsides. Att reparera taken ger en tilläggstid på 20 år, och det räcker bra just nu, säger Boström.

Boström konstaterar att man förr eller senare också måste åtgärda ishallen. Den är byggd på 1970-talet.

Klart i oktober

I fjol höstas gjordes en kartläggning av hållbarheten i de två takkonstruktionerna och det visade sig att båda behöver förstärkas. Lägen var allvarligt i ungdomsishallen, som stängdes i november. Aurorahallen har varit öppen tills vidare.

Meningen var att en upphandling av takreparationerna skulle inledas i januari, reparationerna skulle starta i mars och både ungdomsishallen och Aurorahallen kunna öppnas igen i september. Nu blir det inte så, men förutsatt att stadsstyrelsen och senare fullmäktige är inne på samma linje som lokalitetsdirektören kan arbetet alltså vara klart i oktober.

– Vi utreder nu det här alternativet och försöker få ärendet till stadsstyrelsen inom maj, säger Boström.

Mer läsning