Håll vården i ljuset

Vi behöver en ny sorts samhällsplanering för att kunna skapa verkliga förutsättningar för en trygg ålderdom.

Mycket har hänt inom äldrevården på ett år, men vi kan fortfarande inte skryta med att vårdkvaliteten i servicehemmen är vad den borde. Samma gäller hemvården. Men i till exempel Borgå har problemen t...