Halkan har orsakat många olyckor

Det gäller att ta det försiktigt på vägen i dag, halkan har lett till flera avkörningar.

Det överraskande snöfallet har lett till svår halka och åtminstone fyra avkörningar under morgonen. Två bilar har kört av vägen på motorvägen i riktning mot Helsingfors, en på Mäntsälävägen och en på Tarkisvägen.

På Östra Nylands räddningsverk uppger man att alla fyra olyckor ägde rum ungefär samtidigt, kring sjusnåret.

I skrivande stund är det oklart huruvida någon person kommit till skada.

Prognoserna talar om upp till fem centimeter snö i södra Finland.