Haddomeleverna fortsätter jobba i barackexil – granskningarna av det egna skolhuset fortsätter i större omfattning än hittills

Skolhuset i Haddom ska undersökas noggrannare i jakt på orsaken till misstänkta inomhusluftproblem. Eleverna fortsätter att jobba i barackexil i centrum. Bild: Kristoffer Åberg

Haddom skolas 38 elever fortsätter att jobba i barackerna på Gamla strand i centrum av Lovisa. Det tomma skolhuset hemma i byn ska genomgå ytterligare undersökningar innan beslut om en eventuell renovering fattas.

– Det har gjorts en del undersökningar på skolhuset, men vi måste granska byggnaden noggrannare för att få en helhetsbild av situationen och för att kunna avgöra hur stora summor en renovering kräver,...