Haddom skola: Mera utredningar och vidare mot nya beslut

Meningen är nu att hitta nya lokaler för Haddom skola. Bild: Kristoffer Åberg

Svenska utbildningssektionen begär ytterligare utredningar om verksamheten i Haddom skola.

Nämnden för fostran och bildnings svenska utbildningssektion beslutade som väntat att ytterligare utredningar ska göras om ordnandet av skolverksamheten i Haddom skola.

Sektionen hade möte den 31 mars.

Man letar efter ersättande lokaler för skolverksamheten nu när det står klart att renoveringen av Haddom skola blir för dyr.

Lokalerna i Talluddens fastighet, det vill säga tidigare Kuggom daghem, är ett förslag till ersättande lokaler. Kuggom traditionscentrums lokaler kunde utnyttjas i undervisningen av konst- och färdighetsämnen samt under skolluncherna.

Sektionen begär att centralen för näringsliv och infrastruktur uppgör en kostnadsberäkning för vad det skulle kosta att ändra lokalerna i Talluddens fastighet till skola. Dessutom begär sektionen en kalkyl över de årliga underhållskostnaderna och en tidtabell för eventuella iståndsättningsarbeten. Centralen för näringsliv och infrastruktur ska också se över hälsoinspektörens direktiv för ibruktagande av undervisningslokaler.

'Man ber också centralen för bildning och välfärd att reda ut konsekvenserna för skolskjutsar och städ- och kosthåll. Dessutom begärs en elevprognos och en kalkyl för lokalhyra i Kuggom traditionscentrum. Centralen ska även framföra sin syn på fastighetens lämplighet för undervisningsverksamhet och göra en barnkonsekvensanalys.