Haddom skola ett problemfall i mängden – Lovisa stad måste se bättre som sina hus

Nämnden för fostran och bildning i Lovisa uttryckte oro över att lokalcentralen i Lovisa inte sköter om stadens fastigheter tillräckligt bra. Problemen i Haddom skola är ett exempel på överraskningar man kunde klara sig utan. Bild: Kristoffer Åberg

Haddom skola står inför omfattande renoveringar. Hur stora är oklart i det här skedet men skolans elever kan räkna med att baracktillvaron i centrum av Lovisa fortsätter vårterminen ut.

Nämnden för fostran och bildning i Lovisa möttes i går och som en av punkterna på agendan fanns Haddom skola. Personalen och eleverna flyttade ut från skolan tidigare i höstas efter att flera av skola...