Haddom skola bevaras, Kyrkoby skola och två daghem dras in

VIKTIGA PLAKAT. En del av byskoldemonstranterna följde med budgetmötet och tog in plakaten i fullmäktigesalen. Bild: Stina Jäderholm

Det blev jämna omröstningar om byskolorna vid Lovisafullmäktiges budgetmöte. En stor del av Haddom skolas föräldrar hade ställt upp på en demonstration före mötet, och det gav utdelning.

Lovisa är på god väg att bli en kriskommun, konstaterade många av de fullmäktigeledamöter som greppade mikrofonen under budgetmötet på onsdagskvällen.Trots det kom det många förslag om att ta in nya a...